/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування (29.11.2001), Детальна інформація

Тема: Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування (29.11.2001)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 767
Скачати "Реферат на тему Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування (29.11.2001)"
Сторінки 1   2  
2831 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування (29.11.2001)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих

актів України з питань оподаткування

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 8, ст.63 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до законодавчих актів України такі зміни:

1. До Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 2, ст. 7, N 10, ст. 35; 1999 р., N 2-3, ст. 21, N 4, ст. 33, N 32, ст. 264, N 38, ст. 338, N 39, ст. 357; 2000 р., N 5, ст. 34, N 20, ст. 149, N 38, ст. 318, N 39, ст. 333, N 43, ст. 363, N 45, ст. 377, N 46, ст. 393, N 48, ст. 406; 2001 р., N 30, ст. 143):

1) у статті 1:

абзац перший пункту 1.9 після слів "корпоративних прав" доповнити словами "чи інвестиційних сертифікатів";

пункт 1.27 викласти в такій редакції:

"1.27. Емісійний дохід - сума перевищення надходжень, отриманих емітентом від продажу власних акцій або інших корпоративних прав та інвестиційних сертифікатів, над номінальною вартістю таких акцій або інших корпоративних прав та інвестиційних сертифікатів (при їх первинному розміщенні), або над ціною зворотного викупу при повторному розміщенні інвестиційних сертифікатів та акцій інвестиційних фондів";

доповнити статтю пунктом 1.34 такого змісту:

"1.34. Інститути спільного інвестування (ІСІ) - інвестиційні фонди та взаємні фонди інвестиційних компаній, корпоративні інвестиційні фонди та пайові інвестиційні фонди, що створені відповідно до законодавства";

2) підпункт 4.2.8 статті 4 викласти в такій редакції:

"4.2.8. Кошти спільного інвестування інститутів спільного інвестування (ІСІ) - кошти, залучені від інвесторів ІСІ, доходи від здійснення операцій з активами ІСІ та доходи, нараховані за активами ІСІ";

3) у статті 7:

підпункт 7.8.5 після слів "підприємства-емітента" доповнити словами "та у разі виплати дивідендів на користь інститутів спільного інвестування";

O

o

B*

P

R

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x2987\x0082\x1B00третьому підпункту 7.9.1 та абзаці третьому підпункту 7.9.2 слова "чи інвестиційних сертифікатів" виключити.

2. Абзац перший підпункту 3.2.1 статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1998 р., N 33, ст. 224; 1999 р., N 37, ст. 334, N 39, ст. 357; 2000 р., N 4, ст. 29, N 20, ст. 149, N 45, ст. 377, N 46, ст. 393) доповнити словами "а також діяльності з управління активами".

3. Частину четверту статті 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 ( 13-92 ) "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 77; 1999 р., N 25, ст. 211) викласти в такій редакції:

"При здійсненні операцій з купівлі-продажу корпоративних прав та визначених законом цінних паперів, крім набутих у випадках, визначених пунктом "з" статті 5 цього Декрету, оподатковуваним доходом громадянина, у тому числі зареєстрованого як суб'єкт підприємницької діяльності, вважається прибуток, тобто різниця між доходом, отриманим від продажу таких корпоративних прав та цінних паперів протягом звітного року, та документально підтвердженими витратами на їх придбання, понесеними громадянином протягом звітного року або попередніх звітному років. Облік фінансових результатів операцій з купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів ведеться у порядку, встановленому пунктом 7.6 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ). Прибуток, отриманий громадянином від операцій з купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів, обчислений за результатами звітного року, включається до складу його сукупного річного оподатковуваного доходу".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 29 листопада 2001 року

Сторінки 1   2  
Коментарі до даного документу
Додати коментар