Про внесення змін до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (13.12.2001), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (13.12.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 4.4
Скачувань: 962
2881 Про внесення змін до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (13.12.2001)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України

"Про патентування деяких видів

підприємницької діяльності"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 14, ст.93 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1998 р., N 30-31, ст. 193; 1999 р., N 38, ст. 345) такі зміни:

1. Перше речення частини першої статті 3-2 викласти у такій редакції:

"1. Спеціальний торговий патент може бути придбаний суб'єктом підприємницької діяльності, який займається видами діяльності, визначеними в статтях 3 і 3-1 цього Закону, і обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) якого не перевищує 1 млн. гривень за рік".

2. У статті 7-1:

1) у частині першій:

абзац другий викласти у такій редакції:

"податок на додану вартість, крім податку з операцій ввезення (пересилання) товарів на митну територію України або отримання від нерезидентів робіт (послуг) для їх використання або споживання на митній території України";

абзац четвертий викласти у такій редакції:

>*B*

N

P

*

,

AE

E

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x7727@\x1C00відендів, процентів, роялті, та доходів від фрахту транспортних засобів";

абзац десятий виключити;

2) частину другу виключити;

3) абзац перший частини п'ятої викласти у такій редакції:

"5. Суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи, які придбали спеціальний торговий патент, зобов'язані вести книгу обліку доходів і витрат у порядку, встановленому центральним податковим органом".

3. Абзац другий частини першої статті 8 викласти у такій редакції:

"за порушення строків сплати або неповне внесення чергових платежів нараховується пеня на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності) з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України на день виникнення такого податкового боргу або на день його (частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті".

4. Останнє речення частини п'ятої статті 9 викласти у такій редакції:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes