/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про внесення змін до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (13.12.2001), Детальна інформація

Тема: Про внесення змін до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (13.12.2001)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 660
Скачати "Реферат на тему Про внесення змін до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (13.12.2001)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6  
2886 Про внесення змін до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (13.12.2001)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України

"Про професійні спілки, їх права

та гарантії діяльності"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 11, ст.79 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397) такі зміни:

1. Статтю 1 викласти у такій редакції:

"Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі застосовуються такі терміни:

професійна спілка (профспілка) - добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання);

первинна організація профспілки - добровільне об'єднання членів профспілки, які, як правило, працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності і виду господарювання або у фізичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою самостійно, або навчаються в одному навчальному закладі;

організації профспілки - організаційні ланки профспілки, визначені статутом профспілки, що діють у межах повноважень, наданих статутом та цим Законом;

член профспілки - особа, яка входить до складу профспілки, визнає її статут та сплачує членські внески;

профспілковий орган - орган, створений згідно із статутом (положенням) профспілки, об'єднання профспілок, через який профспілка здійснює свої повноваження;

профспілковий представник - керівник профспілки, її організації, об'єднання профспілок, профспілкового органу, профорганізатор або інша особа, уповноважена на представництво статутом або відповідним рішенням профспілкового органу;

роботодавець - власник підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності, галузевої належності або уповноважений ним орган (керівник) чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю;

працівник - фізична особа, яка працює на підставі трудового договору на підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи, яка використовує найману працю".

2. Частину першу статті 2 викласти у такій редакції:

"Професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки".

3. Частину першу статті 3 викласти у такій редакції:

"Дія цього Закону поширюється на діяльність профспілок, їх організацій, об'єднань профспілок, профспілкових органів і на профспілкових представників у межах їх повноважень, на роботодавців, їх об'єднання, а також на органи державної влади та органи місцевого самоврядування".

4. У статті 7:

частину другу викласти у такій редакції:

"Громадяни України вільно обирають профспілку, до якої вони бажають вступити. Підставою для вступу до профспілки є заява громадянина (працівника), подана в первинну організацію профспілки. При створенні профспілки прийом до неї здійснюється установчими зборами";

частину шосту викласти у такій редакції:

"Роботодавці не можуть бути членами виборних органів профспілки будь-якого рівня".

5. У статті 8:

назву та частину першу викласти у такій редакції:

Сторінки 1   2   3   4   5   6  
Коментарі до даного документу
Додати коментар