/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про внесення змін до статті 61 Закону України "Про освіту" (13.12.2001), Детальна інформація

Тема: Про внесення змін до статті 61 Закону України "Про освіту" (13.12.2001)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 597
Скачати "Реферат на тему Про внесення змін до статті 61 Закону України "Про освіту" (13.12.2001)"
Сторінки 1  
2887 Про внесення змін до статті 61 Закону України "Про освіту" (13.12.2001)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до статті 61

Закону України "Про освіту"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 11, ст.80 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Статтю 61 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"5. Розмір плати за весь строк навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється навчальним закладом у грошовій одиниці України - гривні, з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік.

Розмір плати за весь строк навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється у договорі, що укладається між навчальним закладом та особою, яка навчатиметься, або юридичною особою, що оплачуватиме навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або надання додаткових освітніх послуг, і не може змінюватися протягом усього строку навчання. Типовий договір затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки.

$

B*

ірниках спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти і науки.

Кошти, отримані навчальним закладом як плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг, не оподатковуються і не можуть бути вилучені в доход держави або місцевих бюджетів. Зазначені кошти знаходяться у розпорядженні навчального закладу за умови, якщо вони спрямовуються на статутну діяльність навчального закладу.

Плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг може вноситися за весь строк навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів або надання додаткових освітніх послуг повністю одноразово або частками - помісячно, по семестрах, щорічно".

У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати відповідно частинами шостою - восьмою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Навчальним закладам протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої договори про плату за весь строк навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг у відповідність з цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 13 грудня 2001 року

N 2887-III

Сторінки 1  
Коментарі до даного документу
Додати коментар