Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення (13.12.2001), Детальна інформація

Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення (13.12.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 10.1
Скачувань: 657
2893 Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення (13.12.2001)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про цивільну відповідальність

за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 14, ст.96 )

Цим Законом регулюються відносини щодо цивільної відповідальності за ядерну шкоду, встановлюється порядок відшкодування шкоди, спричиненої ядерним інцидентом, визначаються способи фінансового забезпечення цивільної відповідальності та її межі.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни "експлуатуюча організація", "оператор ядерної установки" (далі - оператор), "ядерна установка", "ядерний матеріал", "ядерна шкода" вживаються у значенні, визначеному в Законі України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ).

2. Інші терміни у цьому Законі вживаються в такому значенні:

Спеціальні права запозичення - розрахункова одиниця, що визначається Міжнародним валютним фондом і використовується при здійсненні ним власних операцій та угод;

договір про відшкодування ядерної шкоди - договір, що укладається між особою, якій заподіяно ядерну шкоду, оператором, відповідальним за її заподіяння, та страховиком (іншим фінансовим гарантом) про відшкодування оператором ядерної шкоди.

Стаття 2. Законодавство про цивільну відповідальність за

ядерну шкоду та її фінансове забезпечення

1. Цим Законом регулюються відносини щодо цивільної відповідальності за ядерну шкоду, заподіяну ядерним інцидентом, та фінансового забезпечення такої відповідальності. До відносин, не врегульованих цим Законом, застосовуються норми цивільного, ядерного, цивільно-процесуального та іншого законодавства України.

2. Норми цього Закону є спеціальними щодо усіх інших законів України, які регулюють відносини у цій сфері.

3. Жодна норма у цьому Законі не може розглядатися як така, що припиняє для України дію чинних міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Якщо міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародних договорів.

Розділ II

ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ЗА ЯДЕРНУ ШКОДУ

Стаття 3. Відповідальність оператора ядерної установки за

ядерну шкоду

Відповідальність оператора за ядерну шкоду та підстави її виникнення визначаються відповідно до Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ) та Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду ( 995_855 ).

Стаття 4. Шкода, що підлягає відшкодуванню, та спосіб

відшкодування

1. За цим Законом підлягає відшкодуванню ядерна шкода.

2. Ядерна шкода відшкодовується виключно у формі грошової компенсації.

Стаття 5. Порядок відшкодування ядерної шкоди

1. Ядерна шкода може бути відшкодована на підставі договору про відшкодування ядерної шкоди або рішення суду.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes