Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" (10.01.2002), Детальна інформація

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" (10.01.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 8
Скачувань: 918
2921 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" (10.01.2002)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

у зв'язку з прийняттям Закону України "Про платіжні

системи та переказ грошей в Україні"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 16, ст.114 )

З метою приведення деяких законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" ( 2346-14 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст. 272, N 36, ст. 474; Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 13, ст. 85; 1998 р., N 14, ст. 61):

в абзаці другому пункту 1 статті 1 та в пункті 3 статті 24 слова "розрахункові (поточні) та інші рахунки" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки";

у пункті 3 статті 3 слова "розрахунковий та інші рахунки" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".

2. У частині першій статті 8 Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682) слова "розрахунковий та інші рахунки" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".

3. У частині другій статті 1 Закону України "Про товарну біржу" ( 1956-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 10, ст. 139) слова "розрахунковий, валютний та інші рахунки" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".

4. У пункті 2 статті 1 Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" ( 2114-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 272) слова "розрахунковий та інші рахунки" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".

5. У пункті 1 статті 13 Закону України "Про споживчу кооперацію" ( 2265-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст. 414) слова "розрахункові та інші рахунки, включаючи валютні" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".

6. У частині п'ятій статті 4 Закону України "Про адвокатуру" ( 2887-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 9, ст. 62) слова "розрахунковий та інші рахунки" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".

7. У частині першій статті 7 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110) слова "розрахункові та інші рахунки" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".

8. У Законі України "Про селянське (фермерське) господарство" ( 2009-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 32, ст. 341; 2000 р., N 1, ст. 1):

у частині другій статті 9 слова "розрахунковий та інші рахунки" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки";

у статті 25:

у частині першій слова "розрахунковий та інші рахунки, включаючи валютний" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки";

у частині другій слова "розрахункового рахунку" замінити словами "поточних та вкладних (депозитних) рахунків".

9. У пункті 8 статті 9 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358) слова "розрахункові та інші рахунки" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".

10. У частині шостій статті 24 Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383) слова "розрахунковий та інші рахунки" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".

11. У частині п'ятій статті 6 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472) слова "розрахунковий та інші рахунки" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".

12. У частині четвертій статті 28 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" ( 3688-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 7, ст. 34; 2001 р., N 8, ст. 37) слова "розрахункові рахунки" замінити словами "поточні рахунки".

13. У частині четвертій статті 23 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 7, ст. 36; 2001 р., N 8, ст. 37) слова "розрахункові рахунки" замінити словами "поточні рахунки".

14. У частині другій статті 32 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст. 43; 1996 р., N 5, ст. 18) слова "розрахункового рахунку" замінити словами "поточного рахунку".

15. В абзаці першому пункту 2 частини першої статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84; 2001 р., N 10, ст. 44) слова "розрахункові, валютні та інші рахунки" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".

16. В абзаці другому частини вісімнадцятої статті 31 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 18, ст. 78; 2002 р., N 7, ст.50) слова "розрахунковому рахунку" замінити словами "поточному рахунку".

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes