Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про банки і банківську діяльність" (10.01.2002), Детальна інформація

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про банки і банківську діяльність" (10.01.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 11.6
Скачувань: 1015
2922 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про банки і банківську діяльність" (10.01.2002)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України у зв'язку з прийняттям Закону України

"Про банки і банківську діяльність"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 17, ст.117 )

З метою приведення деяких законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2000 р., N 42, ст. 351):

1) у статті 1:

абзаци другий, чотирнадцятий, двадцять шостий та двадцять восьмий виключити;

в абзаці п'ятому слова "у процесі їх діяльності" замінити словами "та іншими особами, стосовно яких Національний банк України здійснює наглядову діяльність" та доповнити абзац словами "та кредиторів банку";

2) у статті 7:

у пункті 9 слова "Реєстр банків, їх філій та представництв, валютних бірж" замінити словами "Державний реєстр банків";

доповнити після пункту 9 новими пунктами такого змісту:

"10) веде офіційний реєстр ідентифікаційних номерів емітентів платіжних карток внутрішньодержавних платіжних систем;

11) здійснює сертифікацію аудиторів, які проводитимуть аудиторську перевірку банків, тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банку".

У зв'язку з цим пункти 10-18 вважати відповідно пунктами 12-20;

пункт 14 викласти в такій редакції:

"14) здійснює відповідно до визначених спеціальним законом повноважень валютне регулювання, визначає порядок здійснення операцій в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний контроль за банками та іншими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій";

доповнити після пункту 19 новим пунктом такого змісту:

"20) визначає особливості функціонування банківської системи України в разі введення воєнного стану чи особливого періоду, здійснює мобілізаційну підготовку системи Національного банку".

У зв'язку з цим пункт 20 вважати пунктом 21;

3) у статті 15:

у пункті 1:

абзац п'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"про застосування заходів впливу до банків та інших осіб, діяльність яких перевіряється Національним банком відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 );

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"щодо встановлення плати за надані відповідно до закону послуги (здійснені операції)";

пункт 5 викласти в такій редакції:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes