Про внесення змін до Закону України "Про захист прав споживачів" (10.01.2002), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону України "Про захист прав споживачів" (10.01.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 13.6
Скачувань: 890
2949 Про внесення змін до Закону України "Про захист прав споживачів" (10.01.2002)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України

"Про захист прав споживачів"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 17, ст.120 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 1, ст. 1; 1995 р., N 14, ст. 90, N 23, ст. 182; 1999 р., N 34, ст. 274) такі зміни:

1. У преамбулі:

1) в абзаці сьомому друге речення викласти в такій редакції: "Письмова угода може оформлятися квитанцією, товарним чи касовим чеком, квитком, путівкою, талоном або іншими документами (далі - розрахунковий документ)";

2) в абзаці дев'ятому слова "або не може бути усунутий щодо цього споживача" замінити словами "і не може бути усунутий";

3) доповнити абзацами такого змісту:

"безпека товару (роботи, послуги) - відсутність будь-якого ризику для життя, здоров'я, майна споживача і навколишнього природного середовища при звичайних умовах використання, зберігання, транспортування, виконання і утилізації товару (роботи, послуги);

суб'єкти господарської діяльності - підприємства, установи, організації (їх філії, представництва, відділення), незалежно від форми власності, іноземні юридичні особи (їх філії, представництва, відділення), фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють господарську діяльність на території України;

термін придатності - термін, установлений виробником товару, протягом якого органолептичні, фізико-хімічні, медико-біологічні та інші показники товару в разі дотримання відповідних умов зберігання повинні відповідати вимогам нормативних документів".

2. Статтю 2 після слів "договором України" доповнити словами "згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України".

3. У статті 3:

1) абзац шостий викласти в такій редакції:

"необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про товари (роботи, послуги), їх кількість, якість, асортимент, а також про їх виробника (виконавця, продавця)";

2) абзац сьомий після слів "а також" доповнити словами "майнової та моральної (немайнової)".

4. У статті 4:

1) у частині першій слова "Держава забезпечує громадянам захист їх інтересів як споживачів" замінити словами "Держава забезпечує громадянам як споживачам захист їх прав";

2) частину другу викласти в такій редакції:

"2. Державний захист прав громадян як споживачів здійснюють спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи і установи державного санітарно-епідеміологічного нагляду України, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства, а також судові органи".

5. У статті 5:

1) назву викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Повноваження спеціально уповноваженого

центрального органу виконавчої влади у сфері

захисту прав споживачів та його територіальних

органів";

2) у частині першій:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes