Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування (17.01.2002), Детальна інформація

Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування (17.01.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 5.5
Скачувань: 984
2980 Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування (17.01.2002)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законів України

з питань загальнообов'язкового державного

соціального страхування

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 17, ст.124 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Статтю 46 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403) доповнити частинами шостою - восьмою такого змісту:

"Рішення про перерахування тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитний рахунок приймає правління Фонду.

Порядок розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку визначається Кабінетом Міністрів України, а умови, порядок обслуговування та збереження цих коштів визначаються договором між банком і виконавчою дирекцією Фонду за погодженням з правлінням Фонду.

Прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку, використовується в порядку, визначеному правлінням Фонду".

2. У статті 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171):

1) частину першу після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

2) доповнити статтю частинами четвертою і п'ятою такого змісту:

"4. Рішення про перерахування тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитний рахунок приймає правління Фонду.

Порядок розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку визначається Кабінетом Міністрів України, а умови, порядок обслуговування та збереження цих коштів визначаються договором між банком і виконавчою дирекцією Фонду за погодженням з правлінням Фонду.

5. Прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку, використовується в порядку, визначеному правлінням Фонду".

3. У Законі України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" ( 2213-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 11, ст. 47):

1) у статті 1:

а) в абзаці другому пункту 1 цифри "2,5" замінити цифрами "2,9";

б) в абзаці другому пункту 2 слова і цифри "для роботодавців з 1 січня 2001 року - 2,0 відсотка, з 1 липня 2001 року - 2,5 відсотка" замінити словами і цифрами "для роботодавців - 2,1 відсотка";

в) у пункті 3:

nB*z

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes