Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (17.01.2002), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (17.01.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 20
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 39.6
Скачувань: 890
2986 Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (17.01.2002)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України

"Про охорону прав на сорти рослин"

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" ( 3116-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 21, ст. 218) зміни, виклавши його у такій редакції:

"З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про охорону прав на сорти рослин

Цей Закон регулює майнові і особисті немайнові відносини, що виникають у зв'язку з набуттям, здійсненням та захистом прав на сорти рослин.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

автор сорту (селекціонер) - людина, яка безпосередньо створила (виявила і/або вивела і/або поліпшила) сорт;

ботанічний таксон - відособлена група рослин, споріднених між собою спільністю ознак і властивостей, завдяки чому їм можна присвоїти таксономічну категорію;

використання сорту - будь-яка дія щодо сорту, що зазначена у цьому Законі в переліку дій, які потребують дозволу його власника;

власник сорту - особа, якій належить впродовж визначеного цим Законом строку і засвідчене патентом право на сорт;

держава-учасник - держава, що приєдналась до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин, прийнятої 2 грудня 1961 року ( 995_071 ) і переглянутої 10 листопада 1972 року, 23 жовтня 1978 року ( 995_856 ) і 19 березня 1991 року;

заклад експертизи - науковий заклад, що уповноважений Установою проводити експертизу заявок, перевірку збереженості сорту та виконувати інші завдання, що випливають з цього Закону;

заявка на сорт рослин (заявка) - сукупність документів, необхідних для реєстрації сорту і отримання охоронних документів, що засвідчують право на сорт;

заявник - особа, яка подала заявку;

зібраний матеріал - зібраний урожай рослин або їх частин, вирощених з посадкового матеріалу;

компетентний орган держави-учасника - орган держави-учасника, що реєструє права на сорти;

ознаки - показники, за якими розрізняють сорти під час проведення експертизи заявки без врахування їх економічної важливості;

особа - фізична особа або юридична особа;

патент - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на сорт рослин;

посадковий матеріал - рослини та їх частини, що вважаються придатними для відтворення цілісних рослин;

поширення сорту - комерційне розповсюдження сорту, занесеного до Реєстру сортів;

Реєстр заявок - Державний реєстр заявок на сорти рослин;

Реєстр патентів - Державний реєстр прав власників сортів рослин;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes