Про Національну програму будівництва суден рибопромислового флоту України на 2002-2010 роки (17.01.2002), Детальна інформація

Про Національну програму будівництва суден рибопромислового флоту України на 2002-2010 роки (17.01.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 18
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 30
Скачувань: 647
2987 Про Національну програму будівництва суден рибопромислового флоту України на 2002-2010 роки (17.01.2002)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про Національну програму будівництва суден

рибопромислового флоту України

на 2002-2010 роки

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Національну програму будівництва суден рибопромислового флоту України на 2002-2010 роки (додається).

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 17 січня 2002 року

N 2987-III

ЗАТВЕРДЖЕНО

Законом України

від 17 січня 2002 року N 2987-III

НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА

будівництва суден рибопромислового флоту України

на 2002-2010 роки

I. НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМИ

Необхідність розроблення Національної програми будівництва суден рибопромислового флоту України на 2002-2010 роки (далі - Програма) обумовлена сучасним станом цього флоту, зменшенням його кількісного та типового складу, що спричиняє загострення комплексу економічних, соціальних та інших проблем, негативно впливає на стан продовольчого забезпечення населення держави.

Кількість суден рибопромислового флоту зменшується у зв'язку з їх фізичним та моральним старінням. Значна частка суден експлуатується з перевищенням нормативного строку.

Підвищення протягом останніх 10 років цін на пально-мастильні матеріали (у 6 разів), стан матеріально-технічного забезпечення, використання водних живих ресурсів виключних морських економічних зон прибережних держав та умови оподаткування підприємств спричинили погіршення економічної ефективності використання суден у традиційних районах промислу Світового океану.

Підприємства рибного господарства не мають власних обігових коштів, а фінансово-кредитна система не сприяє залученню інвестицій для оновлення основних засобів виробництва, у тому числі суден рибопромислового флоту.

Через тривалі порівняно з іншими напрямами господарської діяльності строки кредитування, уповільнений оборот капіталу та низьку норму прибутку вкладення коштів інвесторами та кредиторами у будівництво риболовних суден є сьогодні непривабливим.

Зменшення кількості суден рибопромислового флоту спричиняє скорочення робочих місць, що у свою чергу зумовлює загострення соціальної напруги, особливо в таких традиційних центрах рибного господарства, як Севастополь, Одеса, Керч.

Через зменшення кількісного та погіршення типового складу суден рибопромислового флоту, що є основною причиною згортання експедиційного промислу (специфічна особливість рибної галузі України), обсяги вилову в океані у 2010 році не будуть перевищувати 120 тис. тонн.

Нарощування обсягів вилову і виробництва продукції з риби та морепродуктів можливе за рахунок оновлення суден рибопромислового флоту шляхом реалізації заходів, передбачених Програмою. Для цього є сприятливі фактори.

До кінця прогнозного періоду (2010 рік) недовикористані сировинні ресурси в океанічних районах промислу можуть забезпечити додатково вилов 7,3 млн. тонн риби та інших водних живих ресурсів. В Азово-Чорноморському басейні обсяги вилучення об'єктів промислу можуть досягати 160 тис. тонн. Сировинна база внутрішніх водойм дає змогу добувати щороку майже 100-130 тис. тонн риби.

Фахівці рибного господарства мають багатий досвід роботи в районах Світового океану, в Азово-Чорноморському басейні та заняття рибництвом у внутрішніх водоймах.

Існує берегова інфраструктура, яка включає навчальні заклади, навчально-тренажерні центри, науково-дослідні інститути, морські рибні порти, суднобудівні та судноремонтні заводи, сітков'язальні фабрики, рибопереробні підприємства тощо.

Ефективне вирішення питань будівництва суден рибопромислового флоту можливе на основі заходів, передбачених Програмою.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes