Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства (17.01.2002), Детальна інформація

Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства (17.01.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 37
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 51.9
Скачувань: 720
2988 Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства (17.01.2002)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про Загальнодержавну програму

розвитку водного господарства

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Загальнодержавну програму розвитку водного господарства (далі - Програма), що додається.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

3. Кабінету Міністрів України:

1) у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти, що стосуються виконання таких програм:

"Комплексна програма захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь в Україні у 2001-2005 роках та прогноз до 2010 року ( 1173-2000-п )";

"Комплексна програма розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь у 2001-2005 роках та прогноз до 2010 року ( 1704-2000-п )";

"Комплексна програма першочергового забезпечення сільських населених пунктів, що користуються привізною водою, централізованим водопостачанням у 2001-2005 роках і прогноз до 2010 року ( 1735-2000-п )";

"Програма комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса у Закарпатській області на 2002-2006 роки та прогноз до 2015 року ( 1388-2001-п )";

"Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води ( 123/97-ВР )";

2) при складанні проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік (починаючи з 2003 року) передбачати спрямування коштів, що надходять від збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту, у повному обсязі, на виконання заходів Програми, що фінансуються з Державного бюджету України на відповідний рік;

3) розробити і подати до Верховної Ради України проект закону України про Національний екологічний фонд;

4) розробити і затвердити порядок пріоритетного фінансування з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища загальнодержавних екологічних програм, які затверджені законами України.

4. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям:

розробити до 2003 року, в межах своєї компетенції, відповідні заходи щодо виконання положень Програми;

під час розроблення проектів закону про Державний бюджет України і місцевих бюджетів передбачати у бюджетах необхідні кошти для забезпечення виконання цієї Програми.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 17 січня 2002 року

N 2988-III

ЗАТВЕРДЖЕНО

Законом України

від 17 січня 2002 року N 2988-III

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ця Програма спрямована на реалізацію державної політики щодо поліпшення забезпечення якісною водою населення і галузей економіки, розв'язання водогосподарських і екологічних проблем, створення умов для переходу до сталого та ефективного функціонування водогосподарського комплексу.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes