/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про Комплексну програму утвердження України як транзитної держави у 2002-2010 роках (07.02.2002), Детальна інформація

Тема: Про Комплексну програму утвердження України як транзитної держави у 2002-2010 роках (07.02.2002)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 604
Скачати "Реферат на тему Про Комплексну програму утвердження України як транзитної держави у 2002-2010 роках (07.02.2002)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
3022 Про Комплексну програму утвердження України як транзитної держави у 2002-2010 роках (07.02.2002)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про Комплексну програму утвердження України

як транзитної держави у 2002-2010 роках

З метою залучення додаткових надходжень до бюджетів усіх рівнів за рахунок збільшення обсягів транзитних перевезень пасажирів і вантажів через територію України Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Комплексну програму утвердження України як транзитної держави у 2002-2010 роках (далі - Програма), що додається.

2. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування передбачати у проектах відповідних бюджетів видатки на проведення робіт згідно з Програмою.

3. Кабінету Міністрів України під час формування проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України та Державного бюджету України на 2003 і наступні роки передбачати централізовані капітальні вкладення на проведення робіт згідно з Програмою.

4. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 7 лютого 2002 року

N 3022-III

ЗАТВЕРДЖЕНО

Законом України

від 7 лютого 2002 року

N 3022-III

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

утвердження України як транзитної держави

у 2002-2010 роках

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Сучасні тенденції розвитку світової економіки характеризуються постійним розширенням господарських зв'язків та міжнародної економічної кооперації. Тому пріоритетним напрямом у політиці розвинутих країн стали інтеграційні процеси, що передбачає створення умов для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, робочої сили. Це обумовлює постійне зростання транснаціональних потоків і міжнародного транзиту вантажів. Для багатьох держав перевезення транзитних вантажів через свою територію стало важливим джерелом експорту послуг, валютних надходжень до бюджету, створення додаткових робочих місць. Питання розвитку транзиту посідають чільне місце у європейській транспортній політиці. Підтвердженням цього є розбудова міжнародних транспортних коридорів на основних напрямках транснаціональних перевезень.

Вигідне географічне положення України на шляху основних транзитних потоків між Європою та Азією, наявність незамерзаючих чорноморських портів, розвинутої мережі залізниць, автомобільних доріг, трубопроводів у широтних та меридіональних напрямах створює всі необхідні передумови для збільшення обсягів транзиту вантажів.

У зв'язку з майбутнім приєднанням України до Світової організації торгівлі забезпечення вільного транзиту вантажів та його розвиток сприятимуть підвищенню ефективності зовнішньої торгівлі, рівноправному входженню України до системи міжнародного поділу праці, створенню стабільного джерела валютних надходжень до бюджету. На сучасному етапі збільшення обсягів міжнародного транзиту територією України може стати важливим фактором стабілізації та структурної перебудови її економіки. При цьому слід ураховувати, що транзит як вид експорту транспортних послуг є одним з найбільш ефективних, а інвестиції у цю сферу транспортної діяльності дають швидку віддачу.

Як свідчить міжнародна практика, ефективне функціонування транзитної системи залежить від національного законодавства, що відповідає загальноприйнятим міжнародним нормам, його стабільності, оптимальної тарифно-цінової та податкової політики у цій сфері, розвинутої транспортної інфраструктури міжнародного значення та обладнаних на високому технічному рівні пунктів пропуску через кордони, використання прогресивних, побудованих на логістичних принципах технологій перевезень і переробки вантажів, сучасних систем організації документообігу, розрахунків, інформаційного забезпечення.

Технологічні потужності національної транспортної інфраструктури дають можливість щороку перевозити залізницями, внутрішнім водним та автомобільним транспортом і переробляти в портах понад 60-70 млн. тонн та доставляти трубопровідним транспортом близько 200 млн. тонн транзитних вантажів. Однак фактичні обсяги транзиту становлять лише 200 млн. тонн, тобто наявний транзитний потенціал України використовується на 70 відсотків, а на транспорті загального користування (без трубопроводів) - лише на 50 відсотків.

За оцінками міжнародних експертів ООН та ЄС та прогнозами Ради по вивченню продуктивних сил Національної академії наук України, до 2010 року очікується збільшення товарообміну за напрямками європейської вісі "Північ-Південь" на 25-30, євразійської - на 30-35 відсотків. У зв'язку з цим можливе відповідне збільшення транзитних перевезень територією України. Прогнозні оцінки їх обсягів у 2005-2010 роках наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Обсяги транзитних перевезень територією України

(млн. тонн)

------------------------------------------------------------------

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар