Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і запровадження спеціальних режимів інвестиційної діяльності, Детальна інформація

Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і запровадження спеціальних режимів інвестиційної діяльності
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 8.2
Скачувань: 873
3036 Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і запровадження спеціальних режимів інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку (07.02.2002)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законів України щодо

створення та функціонування спеціальних (вільних)

економічних зон і запровадження спеціальних

режимів інвестиційної діяльності

на територіях пріоритетного розвитку

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області" ( 356-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 7, ст. 50, N 40, ст. 360, N 48, ст. 413):

1) частину четверту статті 3 викласти у такій редакції:

"До територій пріоритетного розвитку належать у своїх адміністративно-територіальних межах міста Артемівськ, Вугледар, Горлівка, Дзержинськ, Димитров, Добропілля, Донецьк, Дружківка, Єнакієве, Жданівка, Зугрес, Іловайськ, Кіровське, Костянтинівка, Краматорськ, Красноармійськ, Красний Лиман, Макіївка, Маріуполь, Новогродівка, Селидове, Слов'янськ, Сніжне, Торез, Харцизьк, Шахтарськ, а також Амвросіївський, Волноваський, Костянтинівський, Мар'їнський, Слов'янський, Старобешівський та Шахтарський райони";

2) пункти "а" та "б" частини другої статті 14 викласти у такій редакції:

"а) звільняються на період реалізації інвестиційного проекту, але не більше ніж на п'ять років, від обкладення ввізним митом сировина, матеріали, предмети, устаткування (обладнання), крім підакцизних товарів, і податком на додану вартість - устаткування (обладнання) під час їх ввезення в Україну.

Перелік та обсяги ввезення на митну територію України зазначених сировини, матеріалів, предметів, устаткування (обладнання) є невід'ємною частиною інвестиційного проекту.

Під терміном устаткування (обладнання) слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту;

б) звільняється на три роки від оподаткування прибуток, одержаний від реалізації інвестиційних проектів, схвалених Радою, на новостворених підприємствах, діючих підприємствах, їх філіях та інших структурних підрозділах - платниках податку, на яких відбувалася реструктуризація, реконструкція, модернізація, перепрофілювання, в частині, одержаній від освоєння інвестицій, на підставі документів окремого (бухгалтерського, податкового) обліку, якщо інвестиції в них еквівалентні не менш як 1 мільйону доларів США, для малих підприємств - не менш як 250 тисячам доларів США.

Порядок обчислення прибутку, одержаного від здійснення інвестицій на діючих підприємствах, встановлюється Державною податковою адміністрацією України.

Прибуток таких підприємств з інвестицією в них, еквівалентною не менш як 1 мільйону доларів США, одержаний з четвертого по шостий рік, оподатковується за ставкою в розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.

Дивіденди, що сплачуються інвестору суб'єктом підприємницької діяльності, який реалізує інвестиційний проект, оподатковуються за ставкою 10 відсотків.

Доходи нерезидентів України, отримані від реалізації інвестиційних проектів, схвалених Радою, на територіях пріоритетного розвитку, оподатковуються у розмірі 2/3 ставок оподаткування, визначених статтею 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ). Ця норма не поширюється на доходи від здійснення інвестицій у цінні папери, випущені за рішенням уповноваженого державного органу чи органу місцевого самоврядування, та доходи, визначені пунктом 13.6 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ).

Зазначені пільги застосовуються з моменту отримання першого прибутку";

3) пункт 1 статті 20 "Прикінцеві положення" доповнити словами та цифрами "крім частини четвертої статті 3 цього Закону в частині віднесення до територій пріоритетного розвитку у своїх адміністративно-територіальних межах міст Дружківка, Зугрес, Іловайськ, Харцизьк, Старобешівського та Шахтарського районів, а також пункту "б" частини другої статті 14 в частині розміру інвестиції для малих підприємств, які набирають чинності з 1 січня 2003 року".

2. Пункт 1 частини другої статті 2 Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області" ( 357-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 7, ст. 51) викласти у такій редакції:

"1) звільнення не більш як на 5 років від обкладення ввізним митом і податком на додану вартість під час ввезення в Україну устаткування (обладнання), крім підакцизних товарів, для реалізації інвестиційного проекту.

Перелік та обсяги ввезення на митну територію України зазначених устаткування (обладнання) є невід'ємною частиною інвестиційного проекту.

Під терміном устаткування (обладнання) слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту.

У разі відчуження зазначеного устаткування (обладнання) до закінчення строку реалізації інвестиційного проекту ввізне мито та податок на додану вартість справляються як при імпорті товарів".

3. Статтю 9 Закону України "Про спеціальну економічну зону "Яворів" ( 402-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 15, ст. 82) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"5. Під терміном устаткування (обладнання) слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes