Про внесення змін до Закону України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" (07.02.2002), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" (07.02.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 12.4
Скачувань: 773
3044 Про внесення змін до Закону України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" (07.02.2002)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України "Про проведення

експерименту у житловому будівництві на базі

холдингової компанії "Київміськбуд"

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни до Закону України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" ( 1674-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 237), виклавши його у такій редакції:

"З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про проведення експерименту у житловому будівництві

на базі холдингової компанії "Київміськбуд"

Метою прийняття цього Закону є посилення соціального захисту неповнолітніх, забезпечення їм більш сприятливих стартових умов самостійного життя у суспільстві, розширення можливостей пенсійного забезпечення населення України та відпрацювання нових організаційних форм та економічних механізмів стимулювання житлового будівництва.

Стаття 1. Визначення термінів

Терміни, що вживаються у цьому Законі, мають таке значення:

активи фонду банківського управління - сукупність майна та майнових прав, сформована за рахунок коштів учасників фонду банківського управління, що об'єднані у єдиний майновий комплекс;

довірче управління коштами - юридичні й фактичні дії уповноваженого банку щодо розпорядження активами фонду банківського управління від свого імені, але в інтересах учасників фонду банківського управління. Довірче управління коштами передбачає об'єднання уповноваженим банком коштів учасників фонду банківського управління у єдиний майновий комплекс;

договір довірчого управління - цивільно-правова угода, за якою учасник фонду банківського управління передає уповноваженому банку кошти у довірче управління, а уповноважений банк об'єднує кошти учасників фонду банківського управління у єдиний майновий комплекс та здійснює управління цими коштами в інтересах учасника фонду банківського управління та за його рахунок;

договір про додаткові пенсійні виплати - цивільно-правова угода між учасником пенсійного фонду банківського управління та уповноваженим банком, яка засвідчує право учасника пенсійного фонду банківського управління на визначених договором умовах отримати з рахунка цього учасника фонду банківського управління додаткові пенсійні виплати;

договір про цільові виплати з дитячого фонду банківського управління - цивільно-правова угода між представником учасника дитячого фонду банківського управління або учасником фонду банківського управління та уповноваженим банком, яка засвідчує право учасника дитячого фонду банківського управління на визначених договором умовах отримати з рахунка цього учасника фонду банківського управління цільові виплати та використати їх згідно з цим Законом;

додаткові пенсійні виплати - виплати, які здійснює уповноважений банк щомісяця учаснику пенсійного фонду банківського управління з його рахунка, згідно з умовами договору про додаткові пенсійні виплати;

додатковий спеціальний резерв страхування коштів пенсійного фонду банківського управління - грошові резерви, які відповідно до цього Закону формуються уповноваженим банком для гарантування виконання зобов'язань уповноваженого банку перед учасниками пенсійного фонду банківського управління з фіксованою винагородою;

доход пенсійного фонду банківського управління пайового типу - доходи за іпотечними сертифікатами, придбаними за рахунок коштів учасників пенсійного фонду банківського управління пайового типу, за винятком винагороди уповноваженого банку;

доход пенсійного фонду банківського управління з фіксованою винагородою - доходи за іпотечними сертифікатами, придбаними за рахунок коштів учасників пенсійного фонду банківського управління з фіксованою винагородою, за винятком винагороди уповноваженого банку, та кошти, спрямовані уповноваженими банками до пенсійного фонду банківського управління для виплати різниці між отриманими доходами за іпотечними сертифікатами та доходами, передбаченими умовами договорів довірчого управління;

доход дитячого фонду банківського управління - отримані доходи за іпотечними сертифікатами, придбаними за рахунок коштів учасників дитячого фонду банківського управління, за винятком винагороди уповноваженого банку;

доход учасника фонду банківського управління - доход пенсійного або дитячого фонду банківського управління, розподілений між учасниками відповідного фонду банківського управління;

кошти учасника фонду банківського управління - кошти, що знаходяться на рахунку учасника фонду банківського управління;

об'єднаний (консолідований) іпотечний борг - реформовані уповноваженим банком у неподільну суму, номіновані у національній валюті України та ОдІн зобов'язання боржників за кредитами, наданими на будівництво житла, яке споруджується холдинговою компанією "Київміськбуд" (далі - Київміськбуд) та фінансується уповноваженим банком;

ОдІн - індексуюча умовна розрахункова одиниця, яку уповноважений банк визначає на підставі власної методики з урахуванням індексу інфляції, індексу цін виробників промислової продукції, індексу цін на будівельно-монтажні роботи та інших чинників на розсуд банку, які впливають на визначення вартості іпотечного зобов'язання;

оперативний резерв - кошти фонду банківського управління в уповноваженому банку, які останній використовує на поточні виплати учасникам фонду банківського управління. Порядок формування та використання оперативного резерву уповноважені банки визначають самостійно;

порушення умов договору довірчого управління - зняття коштів з рахунка учасника фонду банківського управління з порушенням умов, викладених у Правилах фонду банківського управління;

Правила фонду банківського управління - система норм, затверджена уповноваженим банком, якої необхідно дотримуватись уповноваженому банку та учасникам фондів банківського управління для досягнення цілей, передбачених цим Законом;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes