Про особливості правового режиму майнового комплексу Національної академії наук України (07.02.2002), Детальна інформація

Про особливості правового режиму майнового комплексу Національної академії наук України (07.02.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 8
Скачувань: 577
3065 Про особливості правового режиму майнового комплексу Національної академії наук України (07.02.2002)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про особливості правового режиму майнового

комплексу Національної академії наук України

Цей Закон визначає особливості правового режиму управління державним майном, яке закріплено за Національною академією наук України, а також установами, організаціями та підприємствами, які перебувають у віданні Національної академії наук України.

Метою цього Закону є забезпечення ефективного використання майнового комплексу Національної академії наук України з урахуванням її загальнодержавного статусу та необхідності задоволення державних і суспільних потреб.

Стаття 1. Загальнодержавний статус Національної академії

наук України

Національна академія наук України є вищою державною науковою організацією України, яка організовує і здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження, а також координує проведення фундаментальних досліджень у наукових установах та організаціях України.

Національна академія наук України заснована на державній власності та фінансується з Державного бюджету України, з інших не заборонених законодавством України джерел фінансування.

У віданні Національної академії наук України перебувають установи, організації, підприємства (далі - організації, що віднесені до відання Національної академії наук України) згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національної академії наук України.

Стаття 2. Правовий режим майнового комплексу Національної

академії наук України

Майновий комплекс Національної академії наук України складають усі матеріальні та нематеріальні активи (далі - об'єкти майнового комплексу), що обліковуються на балансах відповідно Національної академії наук України та організацій, віднесених до відання Національної академії наук України, та які закріплені державою за Національною академією наук України в безстрокове користування або придбані за рахунок бюджетних коштів, коштів від фінансово-господарської діяльності та/або набуті іншим шляхом, не забороненим законом.

Об'єкти майнового комплексу Національної академії наук України належать Національній академії наук України на праві господарського відання та передаються нею організаціям, що віднесені до відання Національної академії наук України, на праві оперативного управління з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Безоплатна передача майна, яке перебуває на балансі однієї організації, на баланс іншої організації, що віднесені до відання Національної академії наук України, здійснюється без оподаткування, якщо підставою для такої передачі є рішення Національної академії наук України.

Стаття 3. Управління об'єктами майнового комплексу

Національної академії наук України

Національна академія наук України, здійснюючи повноваження з управління об'єктами майнового комплексу Національної академії наук України, забезпечує реалізацію прав держави як власника цих об'єктів, пов'язаних з ефективним їх використанням та розпорядженням у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення державних та суспільних потреб.

Національна академія наук України:

створює, реорганізує, ліквідує організації, що перебувають у віданні Національної академії наук України, виступає засновником підприємств із змішаною формою власності, дає дозвіл організаціям, що віднесені до відання Національної академії наук України, на створення підприємств, до статутних фондів яких передаються належні їм майнові права;

затверджує статути (положення) організацій, що віднесені до відання Національної академії наук України, здійснює контроль за їх дотриманням;

обирає відповідно до свого статуту директорів наукових установ, укладає і розриває контракти з керівниками інших організацій, що віднесені до відання Національної академії наук України;

веде облік об'єктів майнового комплексу Національної академії наук України, здійснює контроль за ефективністю використання таких об'єктів;

надає дозвіл на списання майна, яке знаходиться на балансі організацій, що віднесені до відання Національної академії наук України;

надає дозвіл на безоплатну передачу майна, яке перебуває на балансі однієї організації, на баланс іншої організації, що віднесені до відання Національної академії наук України;

вносить пропозиції щодо передачі об'єктів майнового комплексу Національної академії наук України до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, у комунальну власність, а також щодо передачі об'єктів комунальної власності у державну власність та віднесення їх до майнового комплексу Національної академії наук України;

виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів та нерухомого майна, що передано державою у безстрокове користування Національній академії наук України;

надає дозвіл організаціям, що віднесені до відання Національної академії наук України, на укладення договорів оренди майна, у тому числі нерухомого, що обліковується на балансах їх організацій;

надає дозвіл на продаж майна організацій, що перебувають у віданні Національної академії наук України;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes