Про затвердження Державної програми зайнятості населення на 2001-2004 роки (07.03.2002), Детальна інформація

Про затвердження Державної програми зайнятості населення на 2001-2004 роки (07.03.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 15
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 38.9
Скачувань: 1453
3076 Про затвердження Державної програми зайнятості населення на 2001-2004 роки (07.03.2002)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про затвердження Державної програми

зайнятості населення на 2001-2004 роки

1. Затвердити Державну програму зайнятості населення на 2001-2004 роки (додається).

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 7 березня 2002 року

N 3076-III

Затверджено

Законом України

від 7 березня 2002 року

N 3076-III

Державна програма

зайнятості населення на 2001-2004 роки

I. Загальні положення

Державна програма зайнятості населення на 2001-2004 роки (далі - Програма) спрямована на виконання завдань, визначених Законом України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ).

Розроблення Програми обумовлено:

закінченням терміну реалізації Програми зайнятості населення на 1997-2000 роки, а також виникненням потреби у нових державних важелях регулювання ринку праці;

необхідністю адекватного реагування з боку держави на процеси, які об'єктивно набули поширення на ринку праці в останні роки (поглиблення незбалансованості між попитом і пропонуванням робочої сили);

спрямуванням зусиль держави передусім на регулювання зайнятості населення;

необхідністю посилення соціального захисту безробітних та координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади у проведенні державної політики зайнятості та регулюванні ринку праці.

Програма є механізмом реалізації державної стратегії сприяння зайнятості населення в Україні на період до 2005 року.

Мета Програми - забезпечення проведення державної політики зайнятості населення, запобігання масовому безробіттю внаслідок структурної перебудови економіки, створення додаткових гарантій щодо працевлаштування працездатних громадян працездатного віку, які потребують соціального захисту і не здатні з незалежних від них причин на рівних конкурувати на ринку праці, соціального захисту безробітних шляхом реалізації законів України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ) та "Про зайнятість населення" ( 803-12 ).

Основними завданнями Програми є:

оцінка стану національного ринку праці та прогнозних параметрів трудового потенціалу, обсягів зайнятості, створення робочих місць та рівня безробіття;

визначення основних напрямів державної політики зайнятості населення та їх реалізація;

координація зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади, пов'язаних з розробленням та виконанням заходів регулювання ринку праці;

здійснення моніторингу та інформаційного забезпечення Кабінету Міністрів України з питань реалізації завдань і заходів Програми.

Програма розроблена виходячи з основних параметрів економічного розвитку України до 2005 року. Під час її формування враховано прийняті державні, галузеві, регіональні програми та прогнозні показники, спрямовані на забезпечення економічного і соціального розвитку. У Програмі визначено пріоритети державної політики зайнятості в Україні на період до 2005 року і прогнозні макропоказники обсягів зайнятості та безробіття (чисельність населення, зайнятого економічною діяльністю, чисельність безробітних і рівень безробіття на повному ринку праці).

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes