Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (07.03.2002), Детальна інформація

Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (07.03.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 1
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 3.5
Скачувань: 818
3082 Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (07.03.2002)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Кримінально-процесуального

кодексу України

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Статтю 96 Кримінально-процесуального кодексу України ( 1002-05 ) викласти в такій редакції:

"Стаття 96. Явка з повинною

Явка з повинною - це особисте, добровільне письмове чи усне повідомлення заявником органу дізнання, дізнавачу, слідчому, прокурору, судді або суду про злочин, вчинений чи підготовлюваний ним, до порушення проти нього кримінальної справи. Якщо кримінальну справу вже порушено за наявністю ознак злочину, таке повідомлення заявником має бути зроблене до винесення постанови про притягнення його як обвинуваченого.

B*

L

N

і викладений зміст заяви від першої особи. Протокол підписують заявник і посадова особа, яка склала протокол.

Якщо усна заява про явку з повинною зроблена в судовому засіданні, то відомості про особу заявника і зміст його заяви заносяться до протоколу судового засідання і підписуються заявником. Головуючий протягом трьох днів надсилає витяг із протоколу судового засідання відповідному прокурору.

Письмова заява про явку з повинною має бути підписана заявником і посадовою особою органу дізнання, дізнавачем, слідчим або прокурором, якими прийнята заява, із зазначенням на заяві дати її прийняття".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 7 березня 2002 року

N 3082-III

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes