Про внесення змін до Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" (07.03.2002), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" (07.03.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 4.5
Скачувань: 823
3084 Про внесення змін до Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" (07.03.2002)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України "Про розмір

внесків на деякі види загальнообов'язкового

державного соціального страхування"

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" ( 2213-14 ) (Відомості Верховної України, 2001 р., N 11, ст. 47, із змінами, внесеними Законом України від 17 січня 2002 року N 2980-III ( 2980-14 ) такі зміни:

1. У статті 1:

1) пункт 1:

після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:

"для роботодавців - на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 відсотків суми витрат на оплату праці, - окремо 0,7 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів та 2,9 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці інших працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), та підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян;

d

z

B*

4

6

3/4

A

a

ae

лі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), та підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян".

У зв'язку з цим абзаци третій-п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим-сьомим;

абзац шостий доповнити словами "та найманих працівників-інвалідів, які працюють на підприємствах і в організаціях товариств УТОГ і УТОС";

2) пункт 2 доповнити абзацами четвертим та п'ятим такого змісту:

"на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 відсотків суми витрат на оплату праці, роботодавці звільняються від сплати внесків у частині витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів;

роботодавці підприємств та організацій товариств УТОГ і УТОС звільняються від сплати внесків".

2. Статтю 2 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, оплачується застрахованим інвалідам, які працюють на підприємствах та в організаціях товариств УТОГ і УТОС, Фондом соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності починаючи з першого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або встановлення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) інвалідності незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством".

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes