/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про внесення змін до Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" (07.03.2002), Детальна інформація

Тема: Про внесення змін до Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" (07.03.2002)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 657
Скачати "Реферат на тему Про внесення змін до Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" (07.03.2002)"
Сторінки 1   2  
3084 Про внесення змін до Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" (07.03.2002)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України "Про розмір

внесків на деякі види загальнообов'язкового

державного соціального страхування"

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" ( 2213-14 ) (Відомості Верховної України, 2001 р., N 11, ст. 47, із змінами, внесеними Законом України від 17 січня 2002 року N 2980-III ( 2980-14 ) такі зміни:

1. У статті 1:

1) пункт 1:

після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:

"для роботодавців - на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 відсотків суми витрат на оплату праці, - окремо 0,7 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів та 2,9 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці інших працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), та підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян;

d

z

B*

4

6

3/4

A

a

ae

лі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), та підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян".

У зв'язку з цим абзаци третій-п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим-сьомим;

абзац шостий доповнити словами "та найманих працівників-інвалідів, які працюють на підприємствах і в організаціях товариств УТОГ і УТОС";

2) пункт 2 доповнити абзацами четвертим та п'ятим такого змісту:

"на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 відсотків суми витрат на оплату праці, роботодавці звільняються від сплати внесків у частині витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів;

роботодавці підприємств та організацій товариств УТОГ і УТОС звільняються від сплати внесків".

2. Статтю 2 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, оплачується застрахованим інвалідам, які працюють на підприємствах та в організаціях товариств УТОГ і УТОС, Фондом соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності починаючи з першого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або встановлення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) інвалідності незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством".

Сторінки 1   2  
Коментарі до даного документу
Додати коментар