/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (07.03.2002), Детальна інформація

Тема: Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (07.03.2002)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 829
Скачати "Реферат на тему Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (07.03.2002)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
3088 Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (07.03.2002)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України

"Про відновлення платоспроможності боржника

або визнання його банкрутом"

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378) такі зміни:

1. У статті 1:

а) доповнити абзац шостий реченнями такого змісту:

"Конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство або що визнані як конкурсні згідно з цим Законом і зобов'язання яких не забезпечені заставою майна боржника. Поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство";

б) у абзаці сьомому виключити останнє речення;

в) в абзаці сімнадцятому виключити друге - третє речення;

г) абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"офіційний друкований орган - газети "Голос України" або "Урядовий кур'єр";

д) абзац двадцять четвертий викласти в такій редакції:

"мораторій на задоволення вимог кредиторів - зупинення виконання боржником всіх вимог кредиторів за зобов'язаннями, що виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, включаючи вимоги за зобов'язаннями, що виникли після порушення справи, але згідно з цим Законом віднесені до вимог конкурсних кредиторів, а також зупинення будь-яких заходів, спрямованих на забезпечення примусового виконання таких вимог".

2. Доповнити Закон статтею 3-1 в такій редакції:

"Стаття 3-1. Арбітражний керуючий

1. Якщо інше не передбачено цим Законом, арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) може бути призначено фізичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності, яка має вищу юридичну або економічну освіту, володіє спеціальними знаннями та не є зацікавленою особою щодо боржника і кредиторів.

Згідно з цим Законом одна і та ж особа може виконувати функції арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) на всіх стадіях провадження у справі про банкрутство відповідно до вимог цього Закону.

2. Якщо інше не передбачено цим Законом, арбітражні керуючі діють на підставі ліцензії арбітражного керуючого, виданої уповноваженим органом у порядку, встановленому законом.

Анулювання ліцензії арбітражного керуючого під час здійснення арбітражним керуючим своїх повноважень є підставою для усунення його від виконання обов'язків арбітражного керуючого під час провадження у справі про банкрутство.

Про усунення арбітражного керуючого від виконання обов'язків з цих підстав під час провадження у справі господарський суд виносить ухвалу.

3. Арбітражними керуючими не можуть бути призначені:

особи, які згідно з цим Законом вважаються заінтересованими;

особи, які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, за винятком випадків, коли з дня усунення цієї особи від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років, якщо інше не встановлено цим Законом;

особи, яким заборонено здійснювати цей вид підприємницької діяльності або займати керівні посади;

особи, які мають судимість за вчинення корисливих злочинів.

До призначення арбітражним керуючим особа має подати до господарського суду заяву, в якій зазначається, що вона не належить до жодної категорії вищезазначених осіб.

4. Арбітражний керуючий має право:

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
Коментарі до даного документу
Додати коментар