Про внесення змін до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" (07.03.2002), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" (07.03.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 3.8
Скачувань: 760
3101 Про внесення змін до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" (07.03.2002)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України

"Про статус гірських населених пунктів в Україні"

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 9, ст. 58; 2000 р., N 42, ст. 350) такі зміни:

I. У частині другій статті 1:

в абзаці другому слово "половина" замінити словом "третина";

в абзаці третьому цифри "0,15" замінити цифрами "0,25".

2. Статтю 5 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"У разі, коли підприємство, установа, організація розташовані за межами населеного пункту, якому надано статус гірського, але мають філії, представництва, відділення, інші відокремлені підрозділи і робочі місця в населених пунктах, що мають статус гірських, на працівників, які постійно в них працюють, поширюється статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського".

"

:

B*

oe

o

@

B

ae

e

зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року.

2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

внести доповнення до Переліку населених пунктів, яким надається статус гірських;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 7 березня 2002 року

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes