Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про розвідувальні органи України" (07.03.2002), Детальна інформація

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про розвідувальні органи України" (07.03.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 8.6
Скачувань: 943
3111 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про розвідувальні органи України" (07.03.2002)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

у зв'язку з прийняттям Закону України

"Про розвідувальні органи України"

( 2331-14 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1002-05 ):

частину п'яту статті 106 викласти в такій редакції:

"Про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, орган дізнання негайно повідомляє одного з її родичів, а в разі затримання співробітника кадрового складу розвідувального органу України при виконанні ним службових обов'язків негайно повідомляє також і відповідний розвідувальний орган";

2) статтю 115 доповнити частиною другою такого змісту:

"Затримання підозрюваного у вчиненні злочину співробітника кадрового складу розвідувального органу України при виконанні ним службових обов'язків здійснюється тільки в присутності офіційних представників цього органу";

3) статтю 184 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Обшук співробітника кадрового складу розвідувального органу України при виконанні ним службових обов'язків здійснюється тільки в присутності офіційних представників цього органу".

2. У Законі України "Про Прикордонні війська України" ( 1779-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 2, ст. 7; 1996 р., N 37, ст. 167; 1999 р., N 48, ст. 419):

1) частину першу статті 2 викласти в такій редакції:

"Центральний орган управління Прикордонних військ України - Державний комітет у справах охорони державного кордону України є центральним органом виконавчої влади. Положення про Державний комітет у справах охорони державного кордону України затверджується Президентом України. До складу Державного комітету у справах охорони державного кордону України входить розвідувальний орган, який відповідно до закону України здійснює розвідувальну діяльність для забезпечення інтересів держави у сферах прикордонної та імміграційної політики, а також в інших сферах, що стосуються питань захисту державного кордону та суверенних прав України у її виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі";

2) пункт 19 статті 7 після слів "за письмовими запитами" доповнити словами "начальника розвідувального органу Державного комітету у справах охорони державного кордону України".

3. Статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 1996 р., N 41, ст. 192; 1999 р., N 31, ст. 253; 2000 р., N 3, ст. 20, N 21, ст. 163, N 35, ст. 283, N 38, ст. 318, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 50, ст. 261; 2002 р., N 5, ст. 31, ст. 34, із змінами, внесеними Законом України від 13 грудня 2001 року N 2888-III ( 2888-14 ) доповнити пунктом "т" такого змісту:

"т) розвідувальні органи України при ввезенні на митну територію України та вивезенні за межі цієї території техніки, устаткування, майна й матеріалів, що призначені для власного використання цими органами".

4. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 4, ст. 35; 2000 р., N 10, ст. 79; 2001 р., N 14, ст. 72):

1) у частині першій статті 5:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Прикордонних військ України - розвідувальним органом Державного комітету у справах охорони державного кордону України, підрозділами з оперативно-розшукової роботи";

доповнити частину абзацом такого змісту:

"розвідувального органу Міністерства оборони України - оперативними, оперативно-технічними, власної безпеки";

2) абзац сьомий пункту 1 частини першої статті 6 викласти в такій редакції:

"- реальну загрозу життю, здоров'ю, житлу, майну працівників суду і правоохоронних органів у зв'язку з їх службовою діяльністю, а також особам, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членам їх сімей та близьким родичам, з метою створення необхідних умов для належного відправлення правосуддя; співробітників розвідувальних органів України у зв'язку із службовою діяльністю цих осіб, їх близьких родичів, а також осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальними органами України, та членів їх сімей з метою належного здійснення розвідувальної діяльності";

3) у статті 9:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes