Про заходи щодо забезпечення виконання Державного бюджету України у I кварталі 2002 року (10.01.2002), Детальна інформація

Про заходи щодо забезпечення виконання Державного бюджету України у I кварталі 2002 року (10.01.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 7.6
Скачувань: 695
0021 Про заходи щодо забезпечення виконання Державного бюджету України у I кварталі 2002 року (10.01.2002)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 10 січня 2002 р. N 21

Київ

Про заходи щодо забезпечення виконання Державного

бюджету України у I кварталі 2002 року

З метою забезпечення виконання Державного бюджету України ( 2905-14 ) у I кварталі 2002 р. Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Міністерству палива та енергетики, Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України", Міністерству промислової політики, Міністерству транспорту, Міністерству аграрної політики, Департаменту рибного господарства, Міністерству екології та природних ресурсів, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству оборони, Державному комітетові по водному господарству, Державному комітетові будівництва, архітектури та житлової політики, Державному комітетові зв'язку та інформатизації, Державному комітетові лісового господарства, Національному космічному агентству, Фонду державного майна, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям в 5-денний термін на основі фінансових планів державних підприємств, що належать до сфери їх управління, та відкритих акціонерних товариств, державний пакет акцій яких становить 50 відсотків плюс одна акція статутного фонду, підготувати і погодити з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції, Державною податковою адміністрацією, Міністерством фінансів, Державною митною службою плани надходження податків, зборів (обов'язкових платежів) до державного бюджету в I кварталі 2002 р., визначити відповідальних та забезпечити безумовне виконання цих планів.

Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції, Державній податковій адміністрації, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції подати до 18 січня 2002 р. відповідний проект постанови Кабінету Міністрів України.

2. Затвердити завдання щодо мобілізації до Державного бюджету України міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади в січні 2002 р. податків, зборів (обов'язкових платежів) та погашення податкового боргу перед державним бюджетом, передбачивши зокрема продаж вугілля та природного газу, що перебуває у податковій заставі, згідно з додатком.

3. Міністерству фінансів довести показники доходів державного бюджету, визначені розписом Державного бюджету України на 2002 рік, до відповідних центральних органів виконавчої влади, урядових органів державного управління та окремих суб'єктів господарювання та проводити щоденний моніторинг їх виконання на підставі даних Державного казначейства та органів стягнення.

Міністерству фінансів, Державній податковій адміністрації, Державній митній службі, Фонду державного майна, Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції та Державному казначейству розробити механізм оперативного обміну інформацією про надходження та сплату податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджету з метою підготовки відповідних пропозицій для прийняття спільних рішень.

4. Міністерству фінансів, Державному казначейству забезпечити фінансування в повному обсязі субвенцій місцевим бюджетам згідно з розписом Державного бюджету України на 2002 рік з метою забезпечення соціальних виплат в I кварталі поточного року.

5. Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України", Державній податковій адміністрації опрацювати до 15 лютого 2002 р. питання щодо закупівлі та придбати у визначені терміни продукцію (товари), які перебувають у податковій заставі, на суму 75 млн. гривень для здійснення розрахунків за імпортований в Україну природний газ.

6. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції, Міністерству фінансів, Державній податковій адміністрації разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади до 18 січня 2002 р. розробити та подати Кабінетові Міністрів України на затвердження порядок узгодження замовниками будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей обсягів інвестицій, які спрямовуються на зазначену мету, за рахунок пільги з податку на прибуток підприємств в межах бюджетного року.

7. Продовжити на I квартал 2002 р. дію постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001 р. N 1505 ( 1505-2001-п ) "Про реалізацію електричної енергії, що перебуває в податковій заставі" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 47, ст. 2077).

8. Продовжити на 2002 рік дію розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2001 р. N 480 ( 480-2001-р ) "Про утворення робочої групи з координації дій центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень, передбачених Державним бюджетом України на 2001 рік".

\x02DC

®

B*

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x77F4A\x1C00 За результатами засідань робочої групи, утвореної відповідно до зазначеного розпорядження, подавати в установленому порядку пропозиції щодо:

застосування адміністративних та дисциплінарних заходів впливу до керівників підприємств-боржників;

внесення змін до відповідних нормативно-правових актів з питань оподаткування;

запровадження заходів щодо легалізації "тіньових" грошових потоків.

9. У Порядку випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на суму податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 1997 р. N 1104 ( 1104-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 41, с. 26), доповнити пункт 4 новими абзацами п'ятим і шостим такого змісту:

"має право на відшкодування податку на додану вартість з бюджету за результатами попереднього звітного періоду, якщо така заборгованість з відшкодування податку на додану вартість на день видачі податкового векселя не погашена;

здійснює ввезення товарів за прямими договорами для власних виробничих потреб".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом сьомим.

10. Міністерству фінансів, Державному казначейству, Міністерству палива та енергетики, Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" з метою забезпечення фінансування пільг і субсидій населенню подати Кабінетові Міністрів України у 10-денний термін пропозиції щодо продовження у 2002 році дії постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. N 52 ( 52-2001-п ) "Про затвердження Порядку перерахування субвенцій на фінансування пільг і субсидій населенню на оплату електроенергії, природного та скрапленого газу, твердого палива, житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 4, ст. 132).

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes