Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України (15.01.2002), Детальна інформація

Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України (15.01.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 1
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 4.1
Скачувань: 992
0034 Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України (15.01.2002)

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

N 4 від 08.01.2002 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

15 січня 2002 р.

за N 34/6322

Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів

Національного банку України

Відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ) та з метою забезпечення бухгалтерського обліку деяких видів операцій з необоротними активами та запасами товарно-матеріальних цінностей у комерційних банках України Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Унести до Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів комерційних банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 11.12.2000 N 475 ( z0960-00 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.12.2000 за N 960/5181, такі зміни:

1.1. Главу 1 розділу I доповнити пунктом 1.5 такого змісту:

"1.5. Оцінка необоротних активів здійснюється згідно із Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ).

2

>*B*

R

T

V

\x00D0

абзаці першому пункту 1.5 глави 1 розділу IX слова "з оціночним описом" замінити словами "зі звітом про оцінку майна".

2. Унести до Інструкції з бухгалтерського обліку запасів товарно-матеріальних цінностей комерційних банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 20.08.99 N 419 ( z0614-99 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.09.99 за N 614/3907 (зі змінами), такі зміни:

2.1. У розділі 2 визначення терміна "ринкова вартість" викласти в такій редакції:

"Ринкова вартість - сума, яку можна отримати від продажу активу на активному ринку".

2.2. У розділі 4 у назві рахунку 7433 А "Інші експлуатаційні та господарські витрати" слова "та господарські" виключити.

2.3. В абзаці дев'ятому пункту 6.2 розділу 6 у назві рахунку 7433 "Інші експлуатаційні та господарські витрати" слова "та господарські" виключити.

3. Ця постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти, на територіальні управління Національного банку України.

Голова В.С.Стельмах

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes