Щодо порядку продовження терміну дії та отримання сертифікатів особами, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні (16.01.2002), Детальна інформація

Щодо порядку продовження терміну дії та отримання сертифікатів особами, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні (16.01.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 5.3
Скачувань: 843
0035 Щодо порядку продовження терміну дії та отримання сертифікатів особами, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні (16.01.2002)

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

N 382 від 13.12.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 січня 2002 р.

за N 35/6323

Щодо порядку продовження терміну дії та отримання

сертифікатів особами, що здійснюють професійну діяльність

з цінними паперами в Україні

Відповідно до статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) та Положення про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) від 29.07.1998 N 93 ( z0631-98 ), та з метою встановлення порядку продовження терміну дії та отримання сертифікатів особами, що здійснюють або мають намір здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:

1. Установити, що продовження терміну дії сертифіката на право здійснення професійної діяльності з цінними паперами здійснюється відповідно до п.1.8 Положення про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні, затвердженого рішенням Комісії від 29.07.1998 N 93 ( z0631-98 ).

2. Установити, що для отримання сертифіката на право здійснення професійної діяльності з цінними паперами особа, яка отримала кваліфікаційне посвідчення фахівця з питань фондового ринку до набуття чинності рішенням Комісії від 02.03.1999 N 34 ( z0245-99 ) "Про внесення змін та доповнень до наказу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.09.1996 N 215 "Про затвердження Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку" (далі - Положення), далі - Рішення, тобто до 07.05.1999, має право пройти навчання за власним бажанням та повинна скласти кваліфікаційний іспит з відповідної спеціалізації у порядку, встановленому Положенням із змінами та доповненнями.

B*

d

E

I

I

-"

е одного останнього року на момент подання документів для складання кваліфікаційного іспиту, ця особа має право пройти навчання за затвердженою Комісією скороченою типовою програмою навчання в навчальних закладах, на базі яких організоване навчання фахівців фондового ринку, та повинна скласти кваліфікаційний іспит у встановленому порядку.

4. Доручити Українському інституту розвитку фондового ринку в тижневий термін розробити та внести на розгляд Комісії скорочені типові програми за видами професійної діяльності з цінними паперами в Україні.

5. Внести до Положення ( z0584-96 ) із змінами та доповненнями внесеними Рішенням, такі зміни та доповнення:

5.1. Доповнити пункт 2.6 Положення новими абзацами шостим - дев'ятим у такій редакції:

"У разі наявності у професійного учасника ринку цінних паперів практичного досвіду роботи не менше одного останнього року на момент подання документів для складання кваліфікаційного іспиту:

- копію свідоцтва про навчання за скороченою типовою програмою, виданого за відповідним видом професійної діяльності з цінними паперами;

- ксерокопію трудової книжки за останній рік, засвідчену в установленому порядку;

- документи, що підтверджують трудові відносини у разі сумісництва, за останній рік, якщо діяльність пов'язана з цінними паперами, засвідчені в установленому порядку.".

5.2. У зв'язку з цим абзац шостий пункту 2.6 Положення вважати абзацом десятим.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes