Інструкція про порядок заповнення заявок на ліцензії на експорт труб з чорних металів, походженням з України, до Російської Федерації (01.02.2002), Детальна інформація

Інструкція про порядок заповнення заявок на ліцензії на експорт труб з чорних металів, походженням з України, до Російської Федерації (01.02.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 6.9
Скачувань: 1491
0089 Інструкція про порядок заповнення заявок на ліцензії на експорт труб з чорних металів, походженням з України, до Російської Федерації (01.02.2002)

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ

ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

І Н С Т Р У К Ц І Я

N 31 від 30.01.2002 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

1 лютого 2002 р.

за N 89/6377

Затверджено

Наказ Міністерства економіки

та з питань європейської

інтеграції України

30.01.2002 N 31 ( z0087-02 )

Інструкція

про порядок заповнення заявок на ліцензії на експорт труб

з чорних металів, походженням з України, до

Російської Федерації

Ця Інструкція визначає єдиний порядок оформлення заявки на ліцензію на експорт труб з чорних металів, походженням з України, до Російської Федерації (далі - заявка на ліцензію) і розрахована на суб'єктів підприємницької діяльності України.

1. Заявка на ліцензію оформляється за встановленою формою, що додається.

2. Заявка на ліцензію має бути виготовлена друкарським способом відповідно до встановленої форми документа. Підчищення та виправлення в заявці не допускаються. Скорочення слів повинно відповідати вимогам чинних стандартів України.

3. Назви реквізитів та їх коди повинні відповідати загальноукраїнським класифікаторам техніко-економічної інформації (далі - ЗКТЕІ). Порядок отримання кодів згідно з ЗКТЕІ встановлюється чинними документами про введення в дію ЗКТЕІ.

4. Коди реквізитів, що підлягають обробці засобами обчислювальної техніки, розташовуються праворуч від назви.

5. Заявка має містити такі дані:

у реквізиті 1 зазначаються повна назва організації-експортера, місцезнаходження, номери телефону та телефаксу, код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ), номери рахунків та банки організації-експортера (повна назва банку, місцезнаходження, МФО);

у реквізиті 2 зазначаються назва виробника товару, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ;

у реквізиті 3 зазначаються назва організації-імпортера, місцезнаходження, номери телефону та телефаксу, номер рахунку та банк імпортера (повна назва банку, місцезнаходження, МФО);

у реквізиті 4 зазначається код експортного товару згідно з Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності (далі - ТН ЗЕД ( n0001410-92 ) Російської Федерації;

у реквізиті 5 зазначається код експортного товару згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) України;

у реквізиті 6 зазначається одиниця виміру експортного товару, яка визначена для зазначеного товару відповідною угодою та УКТ ЗЕД;

у реквізиті 7 зазначається кількість експортного товару, зазначеного в контракті, в одиницях виміру, відповідно до реквізиту 6;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes