Про затвердження Положення про дисципліну працівників гірничих підприємств (13.03.2002), Детальна інформація

Про затвердження Положення про дисципліну працівників гірничих підприємств (13.03.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 8.7
Скачувань: 814
0294 Про затвердження Положення про дисципліну працівників гірничих підприємств (13.03.2002)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 13 березня 2002 р. N 294

Київ

Про затвердження Положення

про дисципліну працівників

гірничих підприємств

На виконання статті 51 Гірничого закону України ( 1127-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Положення про дисципліну працівників гірничих підприємств (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 13 березня 2002 р. N 294

ПОЛОЖЕННЯ

про дисципліну працівників гірничих підприємств

Загальна частина

1. Це Положення визначає особливості дисциплінарної відповідальності працівників гірничих підприємств за порушення гірничого законодавства.

Дія цього Положення поширюється на підприємства, діяльність яких підпадає під сферу дії статті 2 Гірничого закону України ( 1127-14 ).

Виконання робіт у шкідливих і небезпечних умовах потребує від власників або уповноважених ними органів та виконавців робіт високої організованості, суворого дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

2. Дисципліна праці на роботах у шкідливих і небезпечних підземних умовах полягає в дотриманні всіма працівниками вимог законодавства про охорону праці, нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать гірничі підприємства, наказів і розпоряджень власника або уповноваженого ним органу, приписів спеціально уповноважених органів державного нагляду, а також цього Положення.

3. Власник або уповноважений ним орган повинен організувати роботу на підприємстві на належному рівні, створити відповідні умови для підвищення продуктивності праці, забезпечити дотримання трудової та виробничої дисципліни, вимог законодавства про працю та нормативно-правових актів з охорони праці, відповідально ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці та побуту.

4. Працівник зобов'язаний:

1) своєчасно і в повному обсязі виконувати покладені на нього обов'язки, постійно підвищувати свою кваліфікацію;

2) знати і неухильно дотримуватись вимог правил, норм та інструкцій з безпечного ведення робіт, правил технічної експлуатації, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, нормативно-правових актів з охорони праці, а також посадових інструкцій;

3) проходити навчання та перевірку знання вимог нормативно-правових актів з охорони праці, правил, норм та інструкцій з безпечного ведення робіт.

Особи, які під час перевірки виявили недостатній рівень знань, не допускаються до робіт у шкідливих і небезпечних підземних умовах і переводяться за їх згодою, тимчасово, до наступної перевірки на інші виробничі дільниці з оплатою за виконувану роботу. У разі відмови від переведення власник або уповноважений ним орган має право відсторонити працівника від роботи без збереження заробітної плати на період до повторної перевірки. Особи, які повторно не склали відповідного іспиту, можуть бути звільнені з роботи відповідно до пункту 2 статті 40 Кодексу законів про працю України ( 322-08 );

4) суворо дотримуватись порядку табельного обліку спуску на підземні роботи і підйому (виходу) на поверхню;

5) до початку робіт проводити огляд робочого місця та обладнання і за наявності порушень вимог правил техніки безпеки не розпочинати виконання завдань, здійснити заходи щодо усунення порушень;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes