Про затвердження Програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки (28.03.2002), Детальна інформація

Про затвердження Програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки (28.03.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 11.9
Скачувань: 1097
0378 Про затвердження Програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки (28.03.2002)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 28 березня 2002 р. N 378

Київ

Про затвердження Програми розвитку

позашкільних навчальних закладів

на 2002-2008 роки

Відповідно до абзацу третього пункту 1 статті 1 Указу Президента України від 9 жовтня 2001 р. N 941 ( 941/2001 ) "Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Програму розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки (далі - Програма), що додається.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити регіональні програми розвитку позашкільних навчальних закладів з урахуванням завдань Програми та вжити заходів до залучення для її фінансування коштів місцевих бюджетів та з інших джерел, не заборонених законодавством.

3. Фінансування заходів Програми, які проводитимуться у 2002 році за рахунок коштів державного бюджету, здійснювати в межах асигнувань, передбачених Міністерству освіти і науки, Міністерству культури і мистецтв, Державному комітетові у справах сім'ї та молоді, Державному комітетові з питань фізичної культури і спорту за відповідними бюджетними програмами.

4. Міністерству освіти і науки, Міністерству культури і мистецтв, Державному комітетові у справах сім'ї та молоді, Державному комітетові з питань фізичної культури і спорту щороку під час формування проекту Державного бюджету України і Державної програми економічного та соціального розвитку на 2003-2008 роки передбачати асигнування на здійснення заходів Програми.

5. Координацію робіт, пов'язаних з виконанням Програми, покласти на Міністерство освіти і науки.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 28 березня 2002 р. N 378

ПРОГРАМА

розвитку позашкільних навчальних

закладів на 2002-2008 роки

Загальні положення

Сфера позашкільної освіти перебуває на важливому етапі розвитку, переходу до більш якісного стану. Відбуваються принципові зміни в суспільній свідомості, обумовлені соціальними, політичними та економічними перетвореннями.

Комерціалізація засобів масової інформації, значний неконтрольований потік в Україну видовищної продукції, що має агресивну спрямованість і низьку культуру, викликає необхідність створення умов для забезпечення змістовного дозвілля дітей. Зростає значення як для окремої людини, так і для суспільства в цілому позашкільної освіти, в основу якої було б покладено принципи гуманізму, демократизму, єдності загальнолюдських і національних цінностей, безперервності, наступності, багатоукладності й варіативності, добровільності, доступності та практичного спрямування.

Позашкільна освіта здобувається вихованцями, учнями та слухачами у позаурочний час у позашкільних та інших навчальних закладах незалежно від їх підпорядкування, типу і форми власності.

Великий інтерес проявляють діти до таких творчих об'єднань, як школи юних екологів, комп'ютерного зв'язку, природничих наук, журналістики, інформаційних технологій тощо. Зросло прагнення дітей до здобуття економічних знань, а також до експериментально-дослідницької роботи.

Водночас існують проблеми нормативно-правового, науково-методичного, кадрового забезпечення системи позашкільної освіти, соціального захисту учасників навчально-виховного процесу та інші. Найгострішою залишається проблема матеріально-технічного забезпечення гурткової роботи з вихованцями, учнями та слухачами. Відсутність технічного обладнання, туристського спорядження, обчислювальної техніки призводить до зменшення кількості гуртків науково-технічного, туристсько-краєзнавчого, еколого-натуралістичного та інших напрямів.

Мета та основні завдання

Метою Програми є забезпечення вільного творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей в позашкільних навчальних закладах, доступності позашкільної освіти, гарантування громадянам права на її здобуття.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes