Про затвердження Положення про Державну геологічну службу (30.03.2002), Детальна інформація

Про затвердження Положення про Державну геологічну службу (30.03.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 8.9
Скачувань: 784
0439 Про затвердження Положення про Державну геологічну службу (30.03.2002)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 30 березня 2002 р. N 439

Київ

Про затвердження Положення

про Державну геологічну службу

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Положення про Державну геологічну службу, що додається.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 30 березня 2002 р. N 439

ПОЛОЖЕННЯ

про Державну геологічну службу

1. Державна геологічна служба (далі - Держгеолслужба) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінекоресурсів і підпорядковується йому.

2. Держгеолслужба у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Мінекоресурсів.

У межах своїх повноважень Держгеолслужба організовує та здійснює систематичний контроль за виконанням актів законодавства, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і подає їх на розгляд Мінекоресурсів.

3. Основними завданнями Держгеолслужби є:

участь у межах своєї компетенції в реалізації державної політики у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр;

забезпечення розвитку мінерально-сировинної бази, охорони і раціонального використання надр, організація їх геологічного, гідрогеологічного, інженерно-геологічного та еколого-геологічного вивчення, картування геологічного середовища, пошуку і розвідки родовищ корисних копалин на території України, її континентальному шельфі і у виключній морській економічній зоні України;

організація проведення моніторингу мінерально-сировинної бази та геологічного середовища;

створення єдиної інформаційної системи користування надрами;

організація проведення наукових досліджень з питань розроблення і впровадження у виробництво наукових та методичних основ прогнозування, пошуку і розвідки родовищ корисних копалин, прогнозування змін геологічного середовища та з інших питань геологічного вивчення надр;

здійснення державного контролю за геологічним вивченням надр.

4. Держгеолслужба відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує у межах своїх повноважень пропозиції до проектів Державної програми економічного та соціального розвитку України, Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

2) бере участь у розробленні та реалізації державних програм геологічного вивчення надр, їх раціонального використання та охорони, розвитку мінерально-сировинної бази;

3) узагальнює практику застосування законодавства про надра, розробляє пропозиції щодо його удосконалення та адаптації до законодавства Європейського Союзу і в установленому порядку вносить їх до Мінекоресурсів;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes