Про утворення Державної служби охорони культурної спадщини (30.03.2002), Детальна інформація

Про утворення Державної служби охорони культурної спадщини (30.03.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 9.2
Скачувань: 592
0446 Про утворення Державної служби охорони культурної спадщини (30.03.2002)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 30 березня 2002 р. N 446

Київ

Про утворення Державної служби

охорони культурної спадщини

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Утворити у складі Міністерства культури і мистецтв Державну службу охорони культурної спадщини як урядовий орган державного управління.

2. Затвердити Положення про Державну службу охорони культурної спадщини (додається).

3. Міністерству фінансів, Міністерству культури і мистецтв, Державному комітету з будівництва та архітектури у тримісячний термін переглянути граничну чисельність працівників та видатки на утримання Міністерства культури і мистецтв та Державного комітету з будівництва та архітектури з урахуванням функцій, покладених на Державну службу охорони культурної спадщини, і подати відповідні пропозиції Кабінетові Міністрів України.

4. Міністерству культури і мистецтв, Державному комітетові з будівництва та архітектури разом з Київською міською державною адміністрацією подати у місячний термін Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо розміщення Державної служби охорони культурної спадщини у м. Києві.

5. Міністерству культури і мистецтв, Державному комітетові з будівництва та архітектури:

подати пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність із цією постановою;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

6. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, районним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування погоджувати питання утворення відповідних органів охорони культурної спадщини з Державною службою охорони культурної спадщини.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 40

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 30 березня 2002 р. N 446

ПОЛОЖЕННЯ

про Державну службу охорони культурної спадщини

1. Державна служба охорони культурної спадщини (далі - Служба) є урядовим органом державного управління, що діє у складі Мінкультури і підпорядковується йому.

2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Мінкультури.

3. Основними завданнями Служби є:

участь у межах своєї компетенції у формуванні і реалізації державної політики у сфері охорони культурної спадщини та координація діяльності органів виконавчої влади у цій сфері;

здійснення контролю за виконанням Закону України "Про охорону культурної спадщини" ( 1805-14 ) та інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини;

узагальнення практики застосування законодавства у сфері охорони культурної спадщини, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;

здійснення відповідно до законодавства державного управління у сфері охорони культурної спадщини.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes