/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Інформаційні системи в адмініструванні податків, Детальна інформація

Тема: Інформаційні системи в адмініструванні податків
Тип документу: Реферат
Предмет: Анатомія
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1954
Скачати "Реферат на тему Інформаційні системи в адмініструванні податків"
Сторінки 1   2   3  
Інформаційні системи в адмініструванні податків.

Предмет і зміст курсу: “Інформаційні системи і комп’ютерні технології в органах ДПС”

Об(ективна необхідність інформатизації (комп(ютерної обробки іноформації) в податковій системі.

Процес управління економікою пов(язаний з впливом держави на різні сфери еокнмічної діяльності.досягнення збалансованості в управлінні економікою і є основа економічної політики держави. Одним із основних інструментів державного регулювання є податкова політика.

Податкова система представлена сукупністю податків, зборів і платежів, які стягуються в установленому порядку з юридичних і фізичних осіб. Основна задача ДПС – контроль за дотримання законодавства про податки, правильність їх нарахуваннь, повнотою і своєчасністю сплати у відповідні бюджети.

На сьогоднішній день в Україні зареєстровано 40 млн. фізичних осіб і 700 тис. Юридичних осіб, які є платниками податку. Враховуючи, що за терміном “платник” приховано великий обсяг інформації, що його характеризує (форма власності, дані, рахунки в банках, сплати податків тощо) органи ДПС для прийняття своєчасних і зважених управлінських рішень повинні обробляти величезніобсяги інформації в стислі терміни. Отже, для ефективного функціонування податкової системи необхідно використовувати сучасні інформаційні технології, які базуються на сучасній комп(ютерній техніці і сучасному забезпеченню.

З цією метою в органах податкової служби створюється автоматизована система, яка призначена для автоматизації функцій всіх рівнів податкової служби по забезпеченню зборів, податків та інших обов(язкових платежів, проведенню комплексного оперативного аналізу матеріалів по оподаткуванню.

Інформатизація – це процес створення документованої інформації (інформаційний ресурс) з одного боку, а з іншого – створення методів обробки інформації, її зберігання, пошуку, накопичення.

Інформатизація ДПС – це об(єктивний процес, який має охопити галузь в цілому. Фундаментальною основою інформатизації є створення високоорганізованого середовища, яке в рамках всієї ДПС повинно об(єднувати інформаційне, комп(ютерне і програмне забезпечення.

Поняття інформаційної системи у податковій системі.

На практиці Автоматизована Інформаційна Система незалежно від сфери її застосування складається з таких частин (які називаються підсистемами):

Правове забезпечення.

Організаційне забезпечення.

Інформаційне забезпечення.

Математичне забезпечення.

Технічне забезпечення.

Програмне забезпечення.

Правове забезпечення – сукупність правових норм (законодавчі акти, положення), які регламентують порядок отримання, перетворення і використання інформації. Правове забезпечення більше торкається вхідної, щодо АІС, інформації, її структури і виду. Так перелік вхідних документів, джерелом яких є платник, налічує близько 30. Серед них: статут, свідоцтво про реєстрацію в місцевих органах, баланс підприємства і т.п.

Організаційне забезпечення – це комплекс адміністративно-технічних заходів (посадові інструкції, меетодики, схеми), які регламентують взаємодію працівників між собою, з одного боку, і технічними засобами – з іншого. Організаційне забезпечення зумовлює утворення інформаційних потоків в середині ДПС.

Технічне забезпечення – комплекс технічних засобів, які призначені для роботи АІС (комп(ютери, засоби зв(язку, засоби для створення локальних метеж (мережеві карти, хаби)), а також відповідні програмні засоби для їх функціонування.

Математичне забезпечення – це набір математичних моделей, які адекватно описують інформаційні потоки в системі, та алгоритмів перетворення інформації з одного виду в інший.

Програмне забезпечення – складається з 2 частин:

а) прикладне програмне забезпечення, яке реалізує алгоритм і методи закладені в математичному забезпеченні з одного боку, а з іншого реалізує зв(язок між користувачами і системними засобами збереження і поновлення інформації (СУБД).

Ue

Ue

\x2403\x1103\x6884\x6001\x6884\x6101\x0324\x1700Д ORACLE яка є базою клієнт-серверного типу.

Інформаційне запезпечення включає:

методичні та інструктивні документи, які точно регламентують вид інформації і потоки інформації в системі;

єдину систему класифікації та кодування.

Створення АІС починається з вивчення предметної області, в нашому випадку це:

Сторінки 1   2   3  
Коментарі до даного документу
Додати коментар