Система ціннісних орієнтацій сучасної молоді, Детальна інформація

Система ціннісних орієнтацій сучасної молоді
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Соціологія
Автор: фелікс
Розмір: 14.4
Скачувань: 2140
МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ.

РЕФЕРАТ

З СОЦІОЛОГІЇ

НА ТЕМУ:

СИСТЕМА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ.

ВИКОНАЛА:

СТУДЕНТКА I КУРСУ

ГРУПИ КП-1

Ф-ТУ ПРАВОЗНАВСТВО

ЯВТУШЕНКО ІЛОНА ЮРІЇВНА

КИЇВ 2000.

ЗМІСТ.

Вступ.

Проблеми мікрорівня і їх роль у житті сучасної молоді………..3

Молодь як основна рушійна сила в суспільстві…………………4

Суспільний ідеал молодої людини……………………………..4-5

Типологічні групи молоді………………………………………5-6

Формування політичної культури у сучасної молодої людини..6

Загальногромадське виховання молоді………………………..6-7

Патріотичне виховання молоді ………………………………..7-8

Висновки……………………………………………………………..9

Список літератури…………………………………………………..10

СИСТЕМА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ

СУЧАСНОЇ МОЛОДІ.

Як живе сучасна молодь? Що зараз для неї важливо? Чого вона прагне? Саме такі питання постають перед сучасними психологами, соціологами, публіцистами, які займаються вивченням життя молодого покоління. От і я, хоч і являю собою представника студентства, хочу для себе розібратися в цінностях, які ще залишилися з давніх часів, і які з’явилися з переходом до нових суспільних відносин. Адже кожна людина, коли і де б вона не жила, повинна усвідомлювати, для чого вона існує, що для неї є цінним, на що їй варто орієнтуватись.

Я переконана, що молодь у наш час постала перед складним вибором. Система її ціннісного світогляду формується під впливом глобальної зміни ієрархії загальнолюдських ціннісних орієнтацій. Прикро визнавати, що трансформація суспільного життя вивела на перші місця цінності особистого рівня, які забезпечують власні потреби та комфортне самопочуття. Сучасні суспільні відносини певною мірою провокують розквіт егоїзму в свідомості людини. Особливо це відбивається на особистості, яка знаходиться на шляху формування свого власного бачення проблем існування, яка тільки зіткнулась з визначенням духовних обмежень для себе, так би мовити, “моральних мурів”.

Все частіше головну роль в житті молоді посідають проблеми мікрорівня. Тобто, у молодих громадян формується якісно нове сприйняття навколишнього світу крізь призму насамперед особистих інтересів. Їх турбує власне здоров’я, кар’єра, матеріальні блага, освіта, сім’я. Що стосується релігійних конфліктів в Україні, загальнонаціональних проблем, загрози війни, корисних вчинків для народу або майбутнього країни, за даними Українського інституту соціальних досліджень, выдсоток зацікавлених цими питаннями ледве досягав відмітки 16 з числа всіх опитаних в 1998 р. Звичайно, це в деякій мірі правильно, тому що в капіталістичних країнах світу, з яких незалежна Україна з недавніх часів бере приклад, існує “екзистенціальний” підхід до життя. Тобто, кожен виживає як може і не покладає надії ні на кого, окрім себе. Простими словами кожен “сам собі режисер”. Це йде всупереч ідеї “патерналізму”, яка притаманна ідеології , виплеканій радянськими часами. Люди не привчилися відстоювати власні інтереси, тому що все їх життя було спрямовано на досягнення спільної мети, вони покладались не скільки на себе, скільки на уряд, на бюрократичну систему, і це, нарешті, висушило в них жагу до самоудосконалення, прояву ініціативи і особисту зацікавленість. Дякувати Богу, цього не відіб’єш у молоді, тому що людина лише з часом під впливом певних факторів загальмовує прагнення до прояву своєї особистості. Тільки притаманний молоді максималізм, не обмежений безглуздими заборонами і “ідеологічними шаблонами”, спроможній каталізувати значні зміни у розвитку суспільства. Саме тому демократичні зрушення в українському суспільстві і їх подальший розвиток залежить від молодих громадян, адже вони є їх основною рушійною силою.

По-перше, це тому, що молодь являє собою достатньо велику соціально-демографічну групу и займає важливе місце в народногосподарському виробництві як єдине джерело поповнення трудових ресурсів. По-друге, вона є основним носієм інтелектуального потенціалу суспільства і може проявляти себе у всіх сферах життя. По-третьє, в неї є достатньо велика соціальна і професійна перспектива, тому що вона спроможня свидше інших соціальних груп суспільства заволодіти новими знаннями, професіями і спеціальностями. Підтвердити це можуть статистичні дані. Наприклад, частка молоді у віці від 16 до 30 років на 1990 складала 22 % від складу населення України. Але слід зазначити, що за останні десять років вона зменьшилась до 20 %. Показниковим аргументом впливу молоді на примноження національних багатсв країни є її складова в сукупному суспільному продукті. І сьогодні, і в майбутньому зростання промислового виробництва також залежить насамперед від того, як до нього залучаються нові молоді робітники.

З переходом до ринку, становленням демократичного суспільства суттєво змінюються не тільки ідеали молодих людей, а й суспільний ідеал молоді взагалі. До речі, дуже цікавими є висновки українського вченого Ю.Терещенко, який в сучасній молодій особистості виділяє такі риси:

Це особа економічно вільна, ініціативна, активна. Їй притаманна самостійна творчість, пов’язана з організацією нової справи і постійною кількістю можливостей докласти власні зусилля.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes