Збережи те, що любиш, Детальна інформація

Збережи те, що любиш
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Соціологія
Автор: фелікс
Розмір: 7.5
Скачувань: 1561
Міністерство Освіти України

Реферат на тему :

“Збережи те, що любиш.”

Учиниці .

ЗОШ І-ІІІ ______________ №____

Тернопіль 2002 р.

Неконтрольоване зростання населення Землі, кількість якого вже пе- ревищила межу, дедалі більше забруднення атмосфери, гідросфера та літо- сфери, накопичення величезних об’ємів відходів людської діяльності при одночасному виснаженні майже всіх видів природних ресурсів призвели до розвитку глобальної екологічної кризи. Біосфера вже не може самоочищу- ватись, вона дедалі активніше деградує. Людство повинно змінити своє ставлення до природи.

Чим більше ставатиме численність людства, тим більше буде забруднюватись довкілля. Вчені прогнозують на 2100р., що населення зем -

лі становитиме 9-13 млрд. чоловік, а для такої кількості людей природніх ресурсів і можливостей біосфери для підтримки життя буде абсолютно неможливо.

Повітряна оболонка Землі, її атмосфера є однією з найголовніших умов життя. Без їжі людина може прожити місяць, без води – тиждень, а без повітря не може прожити і двох хвилин. Атмосфера має величезне екологічне значення. Вона захищає все живе від згубного ультрафіолетового сонячного проміння, від падаючих метеаритів, регулює сезонні й добові коливання температури, є носієм тепла й вологи. На даний час атмосфера забруднюється смогом, кислотними дощами та тютюновим димом, страждає від дір в ній і парникового ефекту. Основним й найбільш дійовими методами боротьби з забрудненням атмосфери є економічні. В багатьох країнах діє продумана система заохочувальних і заборонних заходів, які допомагають уникнути забруднень.

Гідросфера теж потерпає від забруднень промисловими токсичними відходами, тому її потрібно оберігати.

Всі природні водойми мають здатність до самоочищення. Самоочищення води – це нейтралізація стічних вод, випадання в осадок твердих забруднювачів, хімічні, біохімічні та інші природні процеси, що призводять до видалення з водойми забруднювачів й повернення води до її первісного стану. Проте здатність водойми до самоочищення має свої межі. Сьогодні у водойми стало надходити так багато стічних вод, а самі ці води настільки забруднені різними токсичними для мешканців водойм забруднювачами, що багато з водойм почали деградувати. Тому людство повинне вдатись до спеціальних заходів для очищення забруднених вод. До заходів, що мають забезпечити нормальний стан водних об’єктів, можна віднести :

нормування якості води ;

скорочення обсягів скидів забруднень у водойми шляхом вдос-коналення технологічних процесів;

очищення стічних вод.

Очищення стічних вод – це руйнування або видалення з них забруднювачів і знищення в них хвороботворних мікроб. Є два основні методи для очи-щення :

в штучних умовах ;

в природних умовах.

Забруднені стічні води послідовно піддають механічному, хімічному і біо-логічному очищенню.

Механічне очищення полягає у видаленні із стічних вод нерозчинних речовин і жирів та смол.

Хімічне очищення проводиться після механічного. В забруднену воду додають спеціальні речовини, що вступають в реакцію із забруднювачами і перетворюються в нешкідливі сполуки.

Біологічне очищення полягає у додаванні встічні води численні мікроорганізми, що харчуються забруднювачами.th

th

\x2403\x0E03\x2A84\x5D00\x2A84\x6100\x0324\x1800е значення не лише тому, що є головним джерелом отримання харчових продуктів. Вони відіграють активну роль в очищенні природних і стічних вод, які крізь них фільтруються. Грунт – це універсальний біологічний фільтр і нейтралізатор багатьох видів антогенних забруднень.

Основними засобами відновлення грунтів на оголених ділянках є насадження лісозахисних смуг.

Однією із найбільших бід після ерозії є засолення грунтів, що спричиняється внаслідок неправильного зрошення.

Сьогодні в посушливих районах Землі спостерігається дезертизація (опустелювання). Причиною цього явища є вразливість природи в цих зонах, надмірне використання земель під пасовиська та вирубування людьми на дрова нечисленні дерева та кущі.

Живі організми, що живуть на поверхні Землі, в її атмосфері, гідросфері та в верхніх шарах літосфери, утворюючи оболонку або сферу життя – біосферу. Людина теж входить до її складу. Тваринний і рослинний світи є також частиною біосфери.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes