Проблеми розвитку теоретичного знання (у цілому і в окремих науках), Детальна інформація

Проблеми розвитку теоретичного знання (у цілому і в окремих науках)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 7
Предмет: Філософія
Автор: фелікс
Розмір: 32.4
Скачувань: 1574
Київський національний університет імені Т.Г.Шевченка

Кафедра філософії та методології науки

РЕФЕРАТ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТЕОРЕТИЧНОГО ЗНАННЯ

(у цілому і в окремих науках)

Аспіранта II курсу (заочн.)

кафедри моделювання складних систем

факультету кібернетики

Панчука Олександра Вікторовича

К и ї в

1999Зміст.

TOC \o "1-3" Вступ. PAGEREF _Toc448129988 \h 3

1. Про наукові теорії, їх класифікацію та основні методи побудови. PAGEREF _Toc448129989 \h 5

2. Про деякі погляди на проблеми формування нових науково-теоретичних знань. PAGEREF _Toc448129990 \h 7

3. Про проблеми розвитку теоретичного знання в цілому, її суть та кроки становлення. PAGEREF _Toc448129991 \h 9

4. Стан проблеми забезпечення розвитку конкретно-теоретичного знання

та про інші суттєві моменти, пов’язані з цією проблемою. PAGEREF _Toc448129993 \h 12

Висновки. PAGEREF _Toc448129994 \h 20

Література. PAGEREF _Toc448129995 \h 22

Вступ.

Характерними рисами основних гносіологічних ознак наукового знання в XX столітті є його діалектизація, диференціалізація, інтерпретація, систематизація, технізація, кібернетизація, логізація, математизація, тощо. До цього переліку входить також і теоретизація наукового знання як в цілому, так і в окремих предметних областях науки – необхідний, цілком закономірний і логічно обумовлений етап розвитку наукового знання, його вищий рівень.

Дана робота стосується деяких аспектів розвитку теоретичних знань (проблеми теоритизації) на рівні філософських передумов, що містить загальні уявлення про об’єкт, процес пізнання, виражені в системі філософських понять. У вступі розглядаються основні поняття про наукові знання та його рівні, співвідношення між ними і перехід від нижчих рівнів до вищих. Перший пункт роботи містить дані про теорію як вищу форму наукового знання, виділено деякі основні класи, вказані методи її побудови. Огляд робіт стосовно проблеми формування науково-теоретичних знань подано у пункті 2. В наступному пункті розглядається як у цілому проходить розвиток науково-теоретичного знання, коротко викладено суть проблеми і кроки становлення теоретичного знання. Розглянуто, який стан забезпечення розвитку теоретичного знання у конкретних предметних галузях наук (фізиці, математиці, біології, географії, тощо). Про результати досліджень у галузі проблеми теоретизації знань зроблені висновки.

Під поняттям знання розуміють “перевірений суспільно-історичною практикою і засвідчений логікою результат процесу пізнання дійсності, адекватне її відображення у свідомості людини у вигляді представлень понять суджень теорій” [ REF _Ref447790322 \w \* MERGEFORMAT 26 ].

На відміну від життєвих, тобто донаукових знань, рівень яких здебільшого обмежується описом відповідних фактів, наукове знання сягає більш високого рівня – рівня пояснення, осмислення фактів у понятійній системі відповідної науки, і залучається до складу теорії.

Сутність наукового знання полягає у розумінні дійсності в її минулому, нинішньому та майбутньому, у вірогідному узагальненні фактів, у тому, що за випадковим воно знаходить необхідне, закономірне, за поодиноким – загальне і на цій основі здійснюється передбачення (прогнозування).

Принагідно слід відзначити, що мислення людини знаходиться у постійному русі від незнання, тобто відсутності перевіреної інформації про той чи інший розглядуваний об’єкт, від неповного, поверхневого до все більш уточненого, поглибленого та всебічноохоплюючого знання.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes