Функції листування, Детальна інформація

Функції листування
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Інше
Автор: фелікс
Розмір: 11.8
Скачувань: 1534
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Державний університет “Львівська політехніка”

Кафедра міжнародного

підприємництва і менеджменту

РЕФЕРАТ

з дисципліни: “Ділова кореспонденція та документи зовнішньоекономічної діяльності”

на тему: “Функції листування у підтримці ділового партнерства”.

Виконав: ст. гр. МЗД-41

Долинський І. Р.

Прийняв: Ліпенцев А. В.

Львів 1998

Зміст.

Вступ ........................................................................................................... 3

Розділ 1. Організація діловодства в установі ........................................ 4

Розділ 2. Функції діловодства .................................................................. 6

Розділ 3. Види листів ................................................................................. 7

Розділ 4. Мета листа ................................................................................. 12

Висновок .................................................................................................... 14

Список використаних джерел .................................................................. 15

Вступ.

0рганізація діловодства істотно впливає на оперативність, економічність і надійність функціонування апарату управління установи, культуру пращ управлінського персоналу. Якщо процес діловодства в установі поставлений раціонально, фахівці й керівники вивільняються від виконання невластивих їм функцій, підвищується результативність 'їх праці, скорочуються витрати, пов'язані з функціонуванням апарату управління.

Розділ 1.

Організація діловодства в установі.

Розглянемо основні поняття діловодства, які стосуються установ усіх форм власності.

Діловодство визначається як діяльність, що охоплює питання документування та організації роботи з документами у процесі виконання управлінських дій.

Діловодство в установі являє собою повний цикл обробки та руху документів з моменту їх створення (або одержання) до завершення виконання і відправлення. Від правильної організації діловодства, якнайповнішої його механізації і автоматизації заложить ефективність управління в цілому.

Документування — це створення документів, тобто їх підготовка, складення, оформлення та виготовлення.

Організація роботи з документами є створення умов, які забезпечують рух, пошук та збереження документів у діловодстві.

Документообіг — рух документів в установі з моменту створення до Відправлення. Обсяг документообігу визначається кількістю вхідних, вихідних та внутрішніх документів, наприклад, за рік.

Швидкість документообігу заложить від якості документаційного обслуговування апарату управління в цілому та від системи організації діловодства (повної або часткової).

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes