Педагогіка Тестування, Детальна інформація

Педагогіка Тестування
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Інше
Автор: фелікс
Розмір: 25.4
Скачувань: 3235
Міністерство науки і освіти України

Український державний морський технічний університет

Реферат

З навчального предмету “Основи педагогіки вищої школи”

З теми: Тестування

Консультант: Сергієнко Л.П.

Миколаїв 2001р. Зміст TOC \o "1-3" \h \z

HYPERLINK \l "_Toc531410958" Вступ PAGEREF _Toc531410958 \h 3

HYPERLINK \l "_Toc531410959" 1. Тестування, як контроль знань PAGEREF _Toc531410959 \h 4

HYPERLINK \l "_Toc531410960" 2. Тестування - як метод педагогічного контролю PAGEREF _Toc531410960 \h 6

HYPERLINK \l "_Toc531410961" 3. Формування оцінної шкали тестового контролю PAGEREF _Toc531410961 \h 11

HYPERLINK \l "_Toc531410962" 4. Вимоги, пропоновані до викладача при складанні тестових завдань PAGEREF _Toc531410962 \h 13

HYPERLINK \l "_Toc531410963" 5. Переваги і недоліки тестування PAGEREF _Toc531410963 \h 14

HYPERLINK \l "_Toc531410964" Висновок PAGEREF _Toc531410964 \h 15

HYPERLINK \l "_Toc531410965" Список використаних джерел PAGEREF _Toc531410965 \h 16

Вступ

Тестування (англ. test - іспит, перевірка) - експерементальний метод психодиагностики, застосовуваний в емпіричних соціологічних дослідженнях, а також метод виміру й оцінки різних психологічних якостей, знань і станів індивіда.

Виникнення тестологических процедур було обумовлено потребою зіставлення індивідів за рівнем чи розвитку ступеня виразності різних психологічних якостей.

Засновники тестування - Ф.Гальтон, Ч.Спирман, Дж.Каттел, А.Бине, Т.Симон. Сам термін "розумовий тест" придумав Кеттел у 1890 р. Початок розвитку сучасної тестологии масового застосування тестів на практиці зв'язано з ім'ям французького лікаря Бине, що розробив у співавторстві із Симоном метричну шкалу розумового розвитку, відому за назвою "тест Бине-Симона".

В багатьох країнах світу тест використовується всюди, тобто у всіх галузях діяльності людини. Тестування проводять у дітячому садку, у школі, визначаючи рівень знань та таланти школяра, при прийомі на роботу та впродовзж праці, узагальнюючи психічний склад індивідума та його розумові здібності. Але головне застосування тестів в педагогіці є перевірка знань школярів та студентів.

1. Тестування, як контроль знань

Методи навчання в їхніх традиційних варіантах іноді підрозділені на методи викладання, методи навчання і методи контролю /8/.

Педагогічний контроль виконує цілий ряд функцій у педагогічному процесі: оцінну, стимулюючу, розвиваючу, навчальну, діагностичну, виховну й ін.

Процес контролю це одна з найбільш трудомістких і відповідальних операцій у навчанні, зв'язана з гострими психологічними ситуаціями як для учнів, так і для викладача. З іншої сторони його правильна постановка сприяє поліпшенню якості підготовки фахівців /1/.

У сформованому педагогічному процесі розрізняють кілька видів контролю: попередній, поточний, тематичний, рубежный, підсумковий і випускний /8/.

Систему контролю утворять іспити і заліки, усне опитування, контрольні роботи, колоквіуми, реферати, семінари, лабораторні роботи, звіти по виробничій практиці. Такі методи контролювання успішності студентів у даний час використовують більшість навчальних закладів. Вибір форм контролю залежить від мети, змісту, методів, часу і місця /6/.

Перераховані методи діагностування успішності учнів мають визначені недоліки. Розглянемо деякі з них.

Можуть виникати труднощ, зв'язані з особливостями викладацької роботи:

досить часто виявляються розбіжність вимог різних викладачів, відмінності в їхньому рівні строгості при оцінці того самого відповіді;

розходження в професійній кваліфікації;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes