Про затвердження Державної програми підтримки молодіжного підприємництва на 2002-2005 роки (12.04.2002), Детальна інформація

Про затвердження Державної програми підтримки молодіжного підприємництва на 2002-2005 роки (12.04.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 12
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 16
Скачувань: 843
0536 Про затвердження Державної програми підтримки молодіжного підприємництва на 2002-2005 роки (12.04.2002)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 12 квітня 2002 р. N 536

Київ

Про затвердження Державної програми

підтримки молодіжного підприємництва

на 2002-2005 роки

З метою створення сприятливих умов для розвитку підприємництва серед молоді, реалізації її підприємницького потенціалу Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Державну програму підтримки молодіжного підприємництва на 2002-2005 роки (далі - Програма), що додається.

2. Державному комітетові у справах сім'ї та молоді:

здійснювати видатки, пов'язані з виконанням Програми, за рахунок коштів, передбачених Комітетові у державному бюджеті на програми і заходи з питань молоді;

забезпечувати збільшення починаючи з 2003 року обсягу коштів, що спрямовуються на виконання Програми, в межах граничної суми асигнувань, визначеної Комітету у загальному фонді державного бюджету на відповідний рік.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати Державний комітет у справах сім'ї та молоді про стан виконання Програми.

4. Державному комітетові у справах сім'ї та молоді щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом, подавати Кабінетові Міністрів України інформацію про виконання Програми.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 квітня 2002 р. N 536

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

підтримки молодіжного підприємництва на 2002-2005 роки

1. Стан розвитку молодіжного підприємництва

Сектор малого бізнесу в Україні охоплює понад 1,7 млн. суб'єктів малого підприємництва. За останні п'ять років їх кількість збільшилася порівняно з попередніми роками майже у 2 рази. Чисельність працюючих у сфері малого підприємництва зросла більше ніж у 1,6 раза і становить понад 3,2 млн. осіб. На початок 2002 року на 10 тис. чоловік населення припадало 47 малих підприємств.

Майже 5 відсотків осіб віком від 18 до 28 років провадять підприємницьку діяльність. В інших вікових групах цей показник дещо вищий. Так, серед 29 - 39-річних осіб, які є активною, досить освіченою, професійно підготовленою для самостійної економічної діяльності групою населення, він становить 9 відсотків. Серед осіб віком 40 - 49 років частка підприємців дорівнює 6 відсотків, старших вікових груп - 2 відсотки.

Проте у молодіжному середовищі зростає соціальна напруженість, викликана підвищенням загального рівня безробіття. Сьогодні для суспільства небезпечною є не тільки сама проблема безробіття, а й недосконалість механізму його профілактики.

У такій ситуації створення сприятливих умов для розвитку молодіжного підприємництва та реалізації підприємницького потенціалу молоді дасть відповідний соціальний ефект.

2. Мета та основні завдання

Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку молодіжного підприємництва, зменшення рівня безробіття серед молоді шляхом її залучення до підприємницької діяльності.

Основними завданнями Програми є:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes