Про затвердження Порядку стягнення коштів та продажу інших активів платника податків, які перебувають у податковій заставі (15.04.2002), Детальна інформація

Про затвердження Порядку стягнення коштів та продажу інших активів платника податків, які перебувають у податковій заставі (15.04.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 16
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 23.4
Скачувань: 711
0538 Про затвердження Порядку стягнення коштів та продажу інших активів платника податків, які перебувають у податковій заставі (15.04.2002)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 15 квітня 2002 р. N 538

Київ

Про затвердження Порядку стягнення коштів та

продажу інших активів платника податків, які

перебувають у податковій заставі

Відповідно статті 10 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок стягнення коштів та продажу інших активів платника податків, які перебувають у податковій заставі (додається).

2. Державній податковій адміністрації:

розробити та затвердити Порядок продажу на позабіржовому аукціоні активів платника податків, які перебувають у податковій заставі;

подати пропозиції щодо використання частини коштів, отриманих органами державної податкової служби від продажу активів платника податків, що перебували у податковій заставі, на фінансове забезпечення організації проведення позабіржових аукціонів.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 15 квітня 2002 р. N 538

ПОРЯДОК

стягнення коштів та продажу інших активів платника

податків, які перебувають у податковій заставі

1. Цей Порядок встановлює процедуру стягнення податковими органами коштів та продажу інших активів платника податків, які перебувають у податковій заставі, у разі, коли інші передбачені Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) (далі - Закон) заходи з погашення податкового боргу платника податків не дали змоги погасити його у повному обсязі.

2. Поняття, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному у Законі ( 2181-14 ).

3. Стягнення коштів та продаж інших активів застосовується не раніше ніж на 30 календарний день з моменту надіслання платнику податків другої податкової вимоги.

Стягнення коштів та продаж інших активів здійснюються на підставі рішення податкового органу, підписаного його керівником (заступником керівника) і скріпленого гербовою печаткою податкового органу за формою згідно з додатком 1.

Документи, передбачені цим Порядком, складаються за формами згідно з додатками 1-10 у тій кількості примірників, яка відповідає кількості осіб, що їх підписують.

I. Стягнення коштів платника податків

4. Стягнення коштів здійснюється шляхом надіслання установам банку (банків), що обслуговують такого платника податків, платіжних вимог на суму податкового боргу або його частини.

Платіжні вимоги (далі - розрахункові документи), які надсилаються установам банку (банків), заповнюються відповідно до вимог Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29 березня 2001 р. N 135 ( z0368-01 ).

5. Стягнення коштів у рахунок погашення узгодженої суми податкового боргу з банків, небанківських фінансових установ, у тому числі страхових організацій, здійснюється незалежно від джерел їх походження у сумі, яка не перевищує суми їх власного капіталу (без урахування страхових та прирівняних до них обов'язкових резервів, сформованих відповідно до закону).

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes