Про заходи щодо забезпечення виконання Державного бюджету України у II кварталі 2002 року (19.04.2002), Детальна інформація

Про заходи щодо забезпечення виконання Державного бюджету України у II кварталі 2002 року (19.04.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 10.8
Скачувань: 787
0546 Про заходи щодо забезпечення виконання Державного бюджету України у II кварталі 2002 року (19.04.2002)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 19 квітня 2002 р. N 546

Київ

Про заходи щодо забезпечення виконання

Державного бюджету України

у II кварталі 2002 року

З метою забезпечення виконання Державного бюджету України ( 2905-14 ) у II кварталі 2002 р. Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити завдання щодо мобілізації у II кварталі 2002 р. міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" до державного бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) і погашення податкового боргу державних підприємств, що належать до сфери їх управління, та господарських товариств, частка держави у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, у сумі 4110,2 млн. гривень згідно з додатком.

Державній податковій адміністрації, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити у II кварталі 2002 р. надходження до державного бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів), погашення податкового боргу підприємств недержавної форми власності у сумі 1770,592 млн. гривень згідно з додатком.

2. Фонду державного майна забезпечити перерахування дивідендів до державного бюджету, нарахованих на акції господарських товариств, що належать державі, згідно з бюджетним розписом на II квартал 2002 року.

Міністерству палива та енергетики забезпечити у II кварталі 2002 р. перерахування до державного бюджету дивідендів, нарахованих на акції господарських товариств паливно-енергетичного комплексу, що належать державі, у сумі 90,4 млн. гривень.

3. Державному комітетові зв'язку та інформатизації разом з Фондом державного майна забезпечити у II кварталі 2002 р. надходження до державного бюджету коштів від продажу належної відкритому акціонерному товариству "Укртелеком" частки в статутному фонді спільного підприємства "Український мобільний зв'язок" згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 травня 2001 р. N 227 ( 227-2001-р ).

4. Звернути увагу Міністра промислової політики Гуреєва В.М., Голови Фонду державного майна Бондаря О.М. на невиконання вимог статті 20 Закону України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ) щодо забезпечення складання та затвердження річних фінансових планів підприємств державної форми власності та господарських товариств, у статутному фонді яких частка держави перевищує 50 відсотків.

Міністерству промислової політики та Фонду державного майна завершити у двотижневий термін роботу із складання та затвердження річних фінансових планів та поінформувати Кабінет Міністрів України про її підсумки.

5. Державній податковій адміністрації разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями вжити заходів до запобігання ухиленню від сплати до державного бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) підприємствами торгівлі, що здійснюють реалізацію високоліквідних товарів (тютюнових, лікеро-горілчаних, інших виробів), підприємствами громадського харчування, сфери послуг та забезпечити у II кварталі 2002 р. додатковий приріст надходження до державного бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) від цих підприємств в обсязі не менше ніж 10 відсоткових пунктів порівняно з 1 кварталом 2002 року.

6. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади:

затвердити у триденний термін склад відомчих робочих груп із залученням фахівців Державної податкової адміністрації, Міністерства фінансів, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції з метою проведення систематичного аналізу показників фінансово-господарської діяльності, нарахування та сплати до державного бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) підприємствами у розрізі окремих галузей та сфер економіки;

вжити вичерпних заходів до підвищення активності та поліпшення показників роботи відповідних галузей.

7. Робочій групі з координації дій центральних органів виконавчої влади із забезпечення податкових та інших надходжень до державного бюджету за поданням відомчих робочих груп забезпечити проведення аналізу показників відповідних галузей та сфер економіки, звернувши особливу увагу на діяльність підприємств з іноземними інвестиціями, та внесення пропозицій щодо усунення причин, які призводять до їх мінімізації.

8. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям разом з відповідними органами державної податкової служби забезпечити розгляд на засіданнях регіональних робочих груп з координації дій центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень стану поточних розрахунків з державним бюджетом підприємств усіх форм власності, які несвоєчасно сплачують суми податкових зобов'язань.

Щотижня інформувати Робочу групу з координації дій центральних органів виконавчої влади із забезпечення податкових та інших надходжень до державного бюджету про результати проведеної роботи.

9. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції разом з Міністерством фінансів, Державною податковою адміністрацією, Фондом державного майна, Міністерством палива та енергетики, Міністерством промислової політики, Міністерством аграрної політики, Міністерством екології та природних ресурсів, Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення проаналізувати фінансові плани на поточний рік державних акціонерних компаній "Ліки України", "Укрвидавполіграфія", "Хліб України", "Укрресурси", "Украгролізинг", відкритого акціонерного товариства "ХК "Украгромашінвест", національних акціонерних компаній "Надра України" і "Нафтогаз України" та підготувати інформацію щодо їх виконання для розгляду на засіданнях відповідних урядових комітетів.

10. Міністерству палива та енергетики, Міністерству фінансів, Державному казначейству, Державній податковій адміністрації забезпечити проведення постійного моніторингу виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 7 березня 2002 р. N 105 ( 105-2002-р ) "Про заходи щодо забезпечення надходжень до державного бюджету податку на додану вартість від учасників оптового ринку електроенергії" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 11, ст. 524) і від 7 березня 2002 р. N 106 ( 106-2002-р ) "Про заходи щодо забезпечення надходжень до державного бюджету податку на додану вартість за спожитий природний газ" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 11, ст. 525), постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. N 892 ( 892-2000-п ) "Про заходи щодо стабілізації роботи підприємств вугільної промисловості" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 23, ст. 943; 2002 р., N 11, ст. 509) щодо удосконалення порядку нарахування та сплати податку на додану вартість та підготувати до 23 квітня 2002 р. інформацію про підсумки виконання цих рішень для розгляду її на засіданні Урядового комітету економічного розвитку та з питань європейської інтеграції.

11. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям проаналізувати стан розрахунків з державним бюджетом підприємств житлово-комунального господарства та разом з Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики вжити термінових заходів для сплати ними сум поточних податкових зобов'язань, зменшення податкового боргу та досягнення прогнозних показників мобілізації до державного бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) у II кварталі 2002 року.

12. Міністерству палива та енергетики, Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" разом з Міністерством фінансів, Державною податковою адміністрацією, Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції провести протягом місяця аналіз причин дебіторської заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу та внести пропозиції щодо термінів та обсягів її погашення.

13. Продовжити до 31 грудня 2002 року дію постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001 р. N 1505 ( 1505-2001-п ) "Про реалізацію електричної енергії, що перебуває в податковій заставі" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 47, ст. 2077; 2002 р., N 2, ст. 69).

a

oe

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes