Вплив малих доз радіації на клітинний імунітет, Детальна інформація

Вплив малих доз радіації на клітинний імунітет
Тип документу: Курсова
Сторінок: 49
Предмет: Біологія
Автор: фелікс
Розмір: 48.8
Скачувань: 1697
ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

IМ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

природничий факультет

кафедра фiзiологii

P ВПЛИВ МАЛИХ ДОЗ РАДIАЦII

P НА КЛIТИННИЙ IМУНIТЕТ

Дипломна робота

студента 5 курсу

природничого факультетуНауковий керiвник

доктор бiологiчних наукЧеркаси - 1996 р.

ЗМIСТ

Вступ.......................................1

1. Огляд лiтератури

1.1 Iсторiя дослiджень......................3

1.2 Загальна характеристика лейкоцитiв......6

1.3 Характеристика Т- i В-лiмфоцитiв........9

1.4 дiя iонiзуючого випромiнювання на

Т-клiтинний iмунiтет....................13

1.5 Дiя iонiзуючого випромiнювання на

органiзм людини.........................17

2. Матерiали i методи дослiдження

2.1 Характеристика обстежених груп..........20

2.2 Методика визначення субпопуляцiй

Т-лiмфоцитiв............................22

2.3 Методика пiдрахування числа

лейкоцитiв вкровi.......................24

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes