Нові підходи до побудови балансу та розкриття його статей по ВАТ “Івано-Франківський завод будматеріалів”, Детальна інформація

Нові підходи до побудови балансу та розкриття його статей по ВАТ “Івано-Франківський завод будматеріалів”
Тип документу: Курсова
Сторінок: 58
Предмет: Облік та аудит
Автор: фелікс
Розмір: 58.1
Скачувань: 1192
Міністерство Освіти і Науки України

Тернопільська aкадемія народного господарства

Інститут фінансів

Кафедра економічного аналізу

На тему

Нові підходи до побудови балансу та розкриття його статей по ВАТ

“Івано-Франківський завод будматеріалів”

Виконав: студент групи ФЗС-44

Тофан М. І.

Науковий керівник:

Попович П. Я.

Тернопіль 2000

Підготовка і подання фінансової звітності згідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Порядок надання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством.

Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:

• придбання, продажу та володіння цінними паперами;

• участі в капіталі підприємства;

• оцінки якості управління;

• оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання;

• забезпеченості зобов'язань підприємства;

• визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;

• регулювання діяльності підприємства;

• інших рішень.

Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних інформаційних потреб.

Фінансова звітність складається з: балансу, звіту про власний капітал і приміток до звітів.

Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначаються відповідним Положенням (стандартами).

Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям:

• існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, пов'язаних з цією статтею:

• оцінка статті може бути достовірно визначена.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes