Державна податкова адміністрація у системі органів оперативного управління бюджетом, Детальна інформація

Державна податкова адміністрація у системі органів оперативного управління бюджетом
Тип документу: Реферат
Сторінок: 8
Предмет: Анатомія
Автор: фелікс
Розмір: 27.1
Скачувань: 2056
Тема курсової:

Державна податкова адміністрація у системі органів оперативного управління бюджетом.

ЗМІСТ

ВСТУП

1. Система оподаткування в Україні.

Податки як складова дохідної частини бюджету.

Основні принципи побудови та призначення системи оподаткування

Напрями удосконалення податкової політики.

Державна податкова адміністрація у системі органів оперативного управління бюджетом.

Організація виконання бюджету чинники, які обумовили необхідність створення податкових служб.

Державна податкова адміністрація – головний контролер виконання бюджетів по доходах.

Статус та правові основи діяльності ДПА. Контрольні функції ПА.

Удосконалення контролю у сфері оподаткування.

Взаємодія ДПА з іншими контролюючими органами у боротьбі з прихованням прибутків від оподаткування.

Використання досвіду зарубіжних країн.

Список використаної літератури.

ВСТУП

Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та їх складового бюджету, через бюджет держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямків виробництва, соціального розвитку, активізує заходи щодо економії кошті і їх надходження.

Бюджетні відносини потребують державного регулювання. Воно ж досягається, зокрема, шляхом чіткої регламентації бюджетної діяльності через впровадження виваженої податкової політики.

Забезпечує ж виконання законів держави по мобілізації надходжень доходів у бюджет Державна податкова адмінстрація (ДПА).

Мета даної роботи розкрити місце ДПА в системі органів оперативного управління бюджетом та їх роль у виконанні бюджетів по доходах.

Робота складається з трьох розділів, 8 підрозділів ( пунктів, вступу і заключення ).

Оскільки основна місія ДПА – забезпечення повного і своєчасного надходження в бюджет податкових платежів, перший розділ присвячений характеристиці системи оподаткування в Україні, або стану її податкової політики.

Чільне місце в цьому розділі посідає питання удосконалення податкової системи.

В другому розділі розкрита основна тема роботи – ДПА, її завдання, функції і роль у боротьбі із злочинністю у сфері оподаткування.

Оскільки у сфері оподаткування мають місце значні правопорушення, третій розділ роботи висвітлює питання удосконалення роботи органів контролю та підвищення ефективності попередження злочинності. Це може бути досягнуто при взаємодії ДПА з іншими контролюючими органами та використанням досвіду зарубіжних країни в боротьби із злочинністю у сфері оподаткування.

При підготовці роботи використання учбова, методична спеціальна література, статті монографії в журналах "Економіка України" та "Фінанси України" по темі дослідження.

Робота містить сторінок, додається список використаної літератури.

1.1.Податки як складова доходної

частини бюджету.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes