Мотивація трудової діяльності підприємства, Детальна інформація

Мотивація трудової діяльності підприємства
Тип документу: Курсова
Сторінок: 15
Предмет: Менеджмент
Автор: фелікс
Розмір: 63.5
Скачувань: 5470
Курсова робота

з навчальної дисципліни “Економіка підприємства”

на тему:

“Мотивація трудової діяльності

підприємства”Зміст.

TOC \o "1-2" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc42352370" Вступ. PAGEREF _Toc42352370 \h 3

HYPERLINK \l "_Toc42352371" 1. Характеристика системи мотивації працівників підприємства. PAGEREF _Toc42352371 \h 5

HYPERLINK \l "_Toc42352372" 1.1. Основні теорії мотивації трудової діяльності. PAGEREF _Toc42352372 \h 5

HYPERLINK \l "_Toc42352373" 1.2. Матеріальні заохочення в системі трудової мотивації. PAGEREF _Toc42352373 \h 11

HYPERLINK \l "_Toc42352374" 1.3. Моральне стимулювання праці. PAGEREF _Toc42352374 \h 14

HYPERLINK \l "_Toc42352375" 2. Основні методи реалізації системи мотивації на підприємствах. PAGEREF _Toc42352375 \h 19

HYPERLINK \l "_Toc42352376" 2.1. Методи формування зарплати, що забезпечує мотивацію персоналу. PAGEREF _Toc42352376 \h 19

HYPERLINK \l "_Toc42352377" 2.2. Механізм преміювання працівників підприємства. PAGEREF _Toc42352377 \h 23

HYPERLINK \l "_Toc42352378" 3. Аналіз політики мотивації трудової діяльності Новокраматорського машинобудівного заводу PAGEREF _Toc42352378 \h 27

HYPERLINK \l "_Toc42352379" 3.1. Оцінка системи мотивації і стимулювання праці ЗАТ НКМЗ. PAGEREF _Toc42352379 \h 27

HYPERLINK \l "_Toc42352380" 3.2. Шляхи удосконалення мотиваційної політики НКМЗ. PAGEREF _Toc42352380 \h 33

HYPERLINK \l "_Toc42352381" Висновки. PAGEREF _Toc42352381 \h 36

HYPERLINK \l "_Toc42352382" Список використаної літератури: PAGEREF _Toc42352382 \h 38

HYPERLINK \l "_Toc42352383" Додатки PAGEREF _Toc42352383 \h 41

Вступ.

Необхідною умовою існування й розвитку суспільства є праця, як доцільна діяльність людей, що спрямована на задоволення їхніх життєвих потреб. Однією з складових праці є її мотивування на рівні агентів (учасників) трудових відносин. Система мотивації характеризує сукупність взаємопов'язаних заходів, які стимулюють окремого працівника або трудовий колектив у цілому щодо досягнення індивідуальних і спільних цілей діяльності підприємства (організації).

Актуальність теми дослідження. В умовах, що склалися в Україні на нинішньому етапі її розвитку, проблема мотивації особистості набула важливого значення, оскільки вирішення задач, які стоять перед суспільством, можливе лише за умови створення належної мотиваційної основи, здатної спонукати персонал підприємств до ефективної діяльності. Мова йде про застосування таких форм і методів стимулювання особистості, які б сприяли високій результативності її роботи.

На сьогодні матеріальне стимулювання працівників підприємств, як основна складова частина загальної системи мотивації, перейняло здебільшого риси, притаманні попередній адміністративно-командній системі господарювання. Внаслідок відсутності прямої залежності розміру премії від конкретних результатів роботи працівників структурних підрозділів підприємства, вона перестала виконувати свою головну функцію – стимулюючу, і перетворилась в просту надбавку до посадового окладу. Відсутність науково-обгрунтованої системи планування, організації, мотивації та контролю діяльності підприємства, а також виважених критеріїв роботи працівників його структурних підрозділів призвели до "зрівнялівки" в системі преміювання. А відсутність висококваліфікованих кадрів, спроможних забезпечити належну організацію і функціонування підприємства за ринкових умов, зводять практично нанівець всі спроби розробки, а тим більше - впровадження високоефективної системи цільового управління, в якій чільне місце належить системі мотивації. Подальше послаблення мотивації праці неминуче призведе до загострення негативних соціально-економічних процесів які мають місце в нашій державі.

Звідси виникає об’єктивна необхідність створення науково-обгрунтованого механізму мотивації праці персоналу підприємств, який би зміг за допомогою дійових важелів і стимулів підвищити зацікавленість працівників продуктивно і якісно працювати, сприяти піднесенню їх конкурентоспроможності, забезпечити якісне оновлення трудового менталітету. Необхідний і інструментарій мотиваційного механізму, здатного поєднати в єдиний вузол цілі і результати діяльності персоналу, щоб на практиці реалізувати цілеорієнтовану мотивацію його високопродуктивної праці.

Метою роботи є визначення особливостей процесу формування мотивації трудової діяльності на підприємствах та розробка основних напрямків і практичних рекомендацій щодо створення мотиваційного механізму, його ефективного розвитку, який би відповідав пріоритетам формування соціально-орієнтованої ринкової економіки.

Завданнями даної роботи є: вивчення існуючих концепцій мотивації праці; розгляд їх методологічної цінності та сутності; дослідження взаємозв'язку доходів працівників і результативності їх праці; виявлення способів підвищення ефективності мотивації праці за допомогою різних засобів стимулювання.

Широко вивчаються закономірності дії мотивацій і побудови методів та механізмів реалізації мотивації, щодо підвищення продуктивності трудової діяльності в працях економістів-класиків А.Сміта, Ф.Гілбрета, А.Маслоу, Ф.Герцберга, А.Афоніна, Р.Оуена, Д.МакГрегора, А.Врума, що поряд із публікаціями в періодичних виданнях України і Росії використовуються в курсовій роботі як джерельна база.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes