Технічне забезпечення біржової діяльності, Детальна інформація

Технічне забезпечення біржової діяльності
Тип документу: Курсова
Сторінок: 7
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 24.4
Скачувань: 988
План.

Вступ………………………………………………………………….…….3

1.Технічне забезпечення механізму функціонування бірж……………..5

2. Роль засобів автоматизації в діяльності біржи………………………..9

3. Автоматизовані робочі місця (АРМ) співробітників біржі на базі персональних ЕОМ……………………………………………….………14

4. Автоматизовані системи керування біржами………………………...16

5. Розвиток системи електронної біржової торгівлі………………….…18

6. Огляд сучасних електронних біржових систем………………………19

Висновок………………………………………………………………..…20

Література………………………………………………………………....24Вступ.

Дана робота присвячена проблемі технічного забезпечення діяльності біржі. Технічний прогрес, розвиток биржової справи не змінили основу організації біржової торгівлі, однак відбулися значні зміни, що дозволили зробити роботу сучасних бірж більш ефективною, полегшити процес товарообігу, вдосконалити систему комунікацій. Саме тому мета даної роботи показати ці зміни та основні їх чинники, проаналізувати рівень технічного забезпечення біржової діяльності на даному єтапі.

По мірі росту обсягів торгівлі питання устаткування біржі постало важливою проблемою, адже потрібно усе більше місця для її членів, їхніх службовців і технічного персоналу самої біржі. Необхідність у відповідно обладнаному приміщенні стала головною причиною будівництва нових торгових центрів по всьому світу, а широке застосування засобів автоматизації дозволило сформувати міцну технологічну базу для удосконалювання організаційного керування біржею.

Останні досягнення в комп'ютерній технології змістили акценти в обговоренні даної проблеми з питань технічної реалізації на питання принципів роботи та структури електронної біржі, що стало новим кроком в реалізації біржової діяльності.

На сьогоднішній день в нашій країні поява такої біржі свідчить про значне підвищення технічного рівня торгівлі цінними паперами, що має позитивний вплив на екноміку в цілому. Головною перевагою електронної біржі є можливість проведення торгових операцій у будь-який час доби. Брокери можуть торгувати, коли звичайна біржа закрита, тобто це потенційний додатковий прибуток для брокерских компаній. Інша перевага – максимальний доступ брокерів на ринки. Брокер може й не бути присутнім особисто на торгах у біржовому колі, а знаходитися практично в будь-якому місці земної кулі. Додаткова перевага електронної біржі це, як правило, більш низькі операційні витрати. Отже, з появою електронних бірж в Україні можна казати про значний крок вперед.

В даній курсовій роботі висвітлюються проблеми автоматизації біржової діяльності в цілому, пропонуються шляхи їх вирішення, показується технічний рівень бірж світу, та особливе значення його вдосконалення на сучасному етапі.1.Технічне забезпечення механізму функціонування бірж

Технічний прогрес, розвиток біржової справи не змінили основу організації біржової торгівлі. До неї відноситься така основна вимога, як заключення угод лише в визначеному місці – біржовому залі. Велике значення надається правильному розташуванню та технічному оснащенню биржі. Вважається, що це в значному ступені визначає обсяг проведених операцій куплі-продажу, величину витрат та конкурентоспроможність біржі як форми торгівлі.

Для виконання своїх функцій біржа повинна забезпечити наявність визначених організаційно-фінансових умов, таких як:

• відповідним чином обладнане приміщення для здійснення операцій,

• наявність засобів зв'язку й інформації,

• розробка такої процедури, що забезпечить швидке й акуратне заключення угод,

• ефективна система клірингу та збору депозитів для забезпечення фінансової цілісності ф'ючерсного контракту,

• правила, що відповідають законодавству, стосуються всіх учасників ринку.

Організація біржового залу – давно відпрацьована схема й практично однакова для всіх типів бірж світу. Біржа є насамперед тим місцем, куди учасники торгівлі звертаються для здійснення тих або інших комерційних операцій. Однак якщо раніше, в період зародження бірж, усі стадії операцій відбувалися в самому будинку біржі, то тепер у всіх ведучих біржах світу присутня розвинута служба збору замовлень від клієнтури.

Таким чином, зараз існують дві групи робочих органів біржі: периферійні та центральні. Периферійні служби здійснюють обслуговування клієнтури на місцях, тобто прийом замовлень клієнтів і передачу їх до виконання на біржу. Ці периферійні служби представлені відділеннями та філіями брокерських фірм і контор, а іноді й окремими незалежними агентами, що називаються брокерами-приймальниками замовлень. Задача периферійних служб — оперативна робота з клієнтами й оформлення їхніх замовлень.

Центральні служби біржі знаходяться безпосередньо в головному будинку. Серед цих служб спільними є операційный зал, головні офіси брокерських фірм, реєстраційне бюро, інформаційна служба.

• Операційний зал. Ф'ючерсні угоди по кожному товару відбуваються в окремих операційних залах. Іноді операційний зал поділений на спеціалізовані секції, де відбуваються угоди на визначені товари та їхні групи. В операційному залі торгівля ведеться як мінімум по чотирьох секціях. Такий порядок характерний для бірж США. Наприклад, на Чикагській товарній біржі в операційному залі є чотири секції, торгівля в яких ведеться ф'ючерсними контрактами: на сільськогосподарську продукцію, іноземну валюту, процентні ставки по облігаціях і дивіденди за акціями. Кількість секцій визначається, як правило, керівництвом біржі в залежності від номенклатури основних товарів.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes