Паралізовані підприємства, Детальна інформація

Паралізовані підприємства
Тип документу: Курсова
Сторінок: 25
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 158.3
Скачувань: 884
Змiст

TOC \t "Heading 1;1;SubHead;2" Нежиттєздатні підприємства

розбалансовують бюджет 2

Державна підтримка нежиттєздатних підприємств призводить до зростання і прямих бюджетних витрат, і різноманітних форм прихованих субсидій. Дія таких обставин створює загрозу функціонуванню бюджету країни

Погані борги в Україні створює держава PAGEREF _Toc440875904 \h 17

Кризи неплатежів між підприємствами, якщо її оцінювати співвимірно з масштабами та темпами зростання заборгованостей з податків та заробітної платні, насправді не існує. Великі суми взаємних боргів підприємств спричинені високим природним рівнем торговельного кредиту в Україні. Головним чинником створення та зростання поганих боргів, насамперед, перед бюджетом та працівниками, є політика держави. Лише запровадження жорстких бюджетних обмежень через банкрутство неефективних підприємств, зменшення податкового тиску та лібералізація економічного режиму дозволять зменшити заборгованості в Україні

Реалії віртуальної економіки Росії PAGEREF _Toc440875906 \h 34

Американські дослідники в середині 1998 року назвали економіку Росії “віртуальною економікою”, тобто фактично впровадили новий термін, придатний і для України. Віртуальна економіка базується на оманливому уявленні про всі найважливіші економічні параметри, оскільки не оперує реальними грошима та цінами. Віртуальна економіка має глибокі корені та користується підтримкою громадськості. У короткостроковій перспективі руйнація такої економіки не вигідна нікому, проте в довгостроковій перспективі цей кардинальний крок матиме благотворний ефект

Недержавний сектор працює краще 49

Економісти київського представництва Гарвардського інституту міжнародного розвитку застосували новий підхід до аналізу наслідків приватизації в Україні. Дослідники відмовилися від порівняння результатів діяльності державного та колективного сектору за валовими показниками на користь показників ефективності роботи підприємств. Аналіз засвідчив, що недержавні підприємства працюють з більшою рентабельністю і ефективніше використовують працю та капітал

Нежиттєздатні підприємства розбалансовують бюджет

Інна ЛУНІНА, Міжнародний центр перспективних досліджень

Державна підтримка нежиттєздатних підприємств призводить до зростання і прямих бюджетних витрат, і різноманітних форм прихованих субсидій. Дія таких обставин створює загрозу функціонуванню бюджету країни

О

Доходи бюджетів України швидко знижуються. Важлива причина цього явища — зростання боргів перед бюджетом. Заходи уряду з подолання проблеми не дають ефекту

собливістю підготовки бюджету України на 1999 рік стали гострі дискусії щодо бюджетних доходів та можливостей їх збільшення. Зараз доходів не вистачає навіть на поточні витрати на заробітну платню і соціальні виплати. За 11 місяців 1998 року доходи бюджетів України знизилися до 26,7% ВВП, хоч ще в 1997 році вони становили 30,4% ВВП.

Одна з причин зниження бюджетних доходів — стрімке зростання заборгованості підприємств з податків і обов’язкових платежів. За 9 місяців 1998 року недоплата до бюджету та Пенсійного фонду зросла більше ніж на

6,6 млрд. грн., що становить 9,5% від ВВП за цей період.

Усі спроби уряду збільшити доходи бюджетів та Пенсійного фонду і зменшити заборгованість підприємств перед бюджетом (через списання і реструктуризацію боргів, надання кредитів, проведення взаємозаліків, здійснення спеціальних заходів щодо зменшення недоплати) не дають результатів. Ситуація, яка склалася, дає підстави твердити, що проблеми бюджетів України не можливо розв’язати без реструктуризації державних та колишніх державних підприємств і припинення їх субсидування.

Прострочена заборгованість перед державою зростає швидше за всі інші борги. Фактично взаємні борги підприємств, насамперед перед постачальниками енергоносіїв, концентруються в боргах бюджету

Взаємні борги підприємств

перетворюються на борги бюджету

За станом на 1 жовтня 1998 року прострочена заборгованість із платежів до бюджету, позабюджетних фондів та із соціального страхування, за даними Держкомстату, досягла 17 млрд. грн. Неплатежі загалом стали масовим явищем в українській економіці, однак прострочена заборгованість перед державою зростає швидше, ніж загальна сума простроченої взаємної заборгованості підприємств.Загрози для бюджету через відсутність структурних змін на підприємствах

1. Нереальність бюджету:

(а) завищення планового рівня доходів бюджету як наслідок неплатежів, оскільки:

неконкурентоздатні підприємства неплатежами до бюджету покривають свої збитки;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes