Виробничі відносини та їх структура, Детальна інформація

Виробничі відносини та їх структура
Тип документу: Реферат
Сторінок: 7
Предмет: Анатомія
Автор: фелікс
Розмір: 26.7
Скачувань: 2736
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВО - ЕКОНОМІЧНИЙ

ІНСТИТУТ

факультет «Економіка підприемства»

кафедра «Економічної теорії»

Курсова робота

на тему:

ВИРОБНИЧІ ВІДНОСИНИ ТА ЇХ СТРУКТУРА

Роботу виконала:

студентка X курсу

гр. XXX 11

КУЗНЄЦОВА О.В.

Викладач:

1999р.

Зміст

TOC \t "Название;1" Вступ PAGEREF _Toc498920973 \h 3

1. Сутність і основна функція виробничих відношень PAGEREF _Toc498920974 \h 4

2. Структура і характер виробничих відношень PAGEREF _Toc498920975 \h 12

3. Місце відношень власності на засоби виробництва в системі виробничих відношень PAGEREF _Toc498920976 \h 24

Висновки PAGEREF _Toc498920977 \h 32

Література PAGEREF _Toc498920978 \h 33

Вступ

В даний час як ніколи гостро стоїть питання про розробку науково обгрунтованої економічної теорії, що дозволила б не тільки відбивати й аналізувати реальні процеси функціонування нашого суспільства, але і передбачати їхнє протікання в майбутньому, виявляти закономірності їхнього розвитку. І в цьому плані має бути зробити ще дуже багато.

На жаль, варто визнати, що досягнутий на сьогодні рівень розвитку економічної теорії не дозволяє глибоко і всебічне пояснювати багато суттєвих явищ дійсності, а виходить, і формулювати відповідні практичні рекомендації. Реальний розвиток економічних відношень значно відхилявся і відхиляється від тієї теоретичної «прямої», що поданий у підручниках політекономії і зафіксований у багатьох документах. Для розуміння і вирішення конкретних соціально-економічних проблем, у тому числі і проблеми переходу до ринкової економіки, у даний час доводиться керуватися не «наказами» теорії, а здоровим глуздом і інтуїцією. Опинившись перед обличчям назрілої практичної необхідності, політична економія сьогодні не в змозі дати переконливий, концептуально завершений і зважену відповідь, що із себе подає суспільство, що ми побудували, які його дійсні економічні закономірності формування і розвитку, які чинники призвели до соціально-економічної кризи, у якому зараз знаходиться наша країна, які шляхи виходу з нього? Як перейти до ринкової економіки? Що розуміти під ринковими відносинами? Ці і багато інших питань є сьогодні першочерговими.

Кваліфіковане, науково обгрунтоване вирішення цих питань, розробка комплексних, розрахованих на тривалу перспективу рекомендацій багато в чому і самій безпосередній уяві пов'язані з теоретичним осмисленням природи, структури, історичного генезису і спрямованості розвитку економічних відношень.

Вивчення питань, що стосуються суті соціальної економіки Карпатського регіону, його потенціал, є дуже актуальним на сьогоднішній день.

Саме тому я присвятила свою курсову роботу дослідженню наступних питань:

у першому поділі;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes