Основні засоби у сільському господарстві, Детальна інформація

Основні засоби у сільському господарстві
Тип документу: Курсова
Сторінок: 18
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 92.1
Скачувань: 1964
Зміст:

Вступ.

Теоретичні основи статистичного дослідження ефективності використання основних засобів.

Значення, завдання та джерела даних для економіко-статистичного аналізу основних засобів.

Система показників ефективності використання основних засобів і методика їх визначення.

Характеристика природних і економічних умов господарства.

Економіко-статистичний аналіз ефективності використання основних засобів.

Статистичний аналіз складу, структури і динаміки основних засобів.

Баланс основних засобів, показники їх відтворення та фондозабезпеченності.

Застосування методу групувань в статистичному аналізі використання основних засобів.

Кореляційний аналіз впливу факторів на рівень фондовіддачі.

Визначення тенденції факторів, які впливають на фондовіддачу і їх рівня на перспективу.

Економічно-статистичний аналіз економічної ефективності використання основних засобів і резерви їх підвищення.

Висновки і пропозиції.

Список використаної літератури.Вступ.

Сільське господарство у народному господарстві займає особливе місце: воно призначено задовольняти зростаючі потреби населення країни в продуктах споживання, а промисловість в сировині та виробляє різну продукцію для експорту. Сільське господарство залишається основним джерелом постачання населення продуктами харчування .Біля 3/4 споживчих матеріальних благ населенням-це продукти сільського господарства безпосередньо або їх промислової переробки.

Ціллю курсової роботи є аналіз виконання плану забезпеченості господарства основними засобами, виявити комплекс недостатніх агрегатів та обладнання і намітити шляхи їх поповнення, аналіз структури основних засобів , динаміки її зміни та виявити причини відхилень з порівнянням з минулим періодом.

В теперішній час велику увагу приділяють заходам в подальшому обсягу усіх галузей сільського господарства, вірному розміщенню їх з урахуванням грунто-кліматичних особливостей районів та окремих сільськогосподарських підприємств. Без урахування грунто-кліматичних умов неймовірно рішення питань районування території, раціонального розміщення культур, вірне розміщення сівозмін і інших заходів, спрямованих на прийом сільського господарства.

Теоретичні основи статистичного дослідження ефективності використання основних засобі

1.1 Значення, завдання та джерела даних для економіко-статистичного аналізу основних засобів.

Основні фонди – це економічна форма сукупності матеріально-речових цінностей, що діють протягом тривалого періоду, які цілком і в незмінній натуральній формі споживаються у виробничих і невиробничих процесах і постійно втрачають свою вартість по частинам, переносячи її на готову продукцію. Вони характеризують рівень розвитку продуктивних сил, матеріальною основою організаційно-технологічних процесів. Зростання основних фондів, якісне вдосконалення конкретних видів засобів праці, поліпшення виробничої і галузевої структур та ефективне використання їх в усіх галузях виробництва є важливою передумовою створення матеріально-технічної бази, підвищення продуктивності праці і зростання матеріального добробуту населення.

Сільськогосподарська статистика, користуючись даними бухгалтерського обліку про наявність, рух і збереження основних засобів, ставить перед собою такі завдання:

забезпечити надходження і розробку інформації, що характеризує кількість і склад основних фондів;

вивчити динаміку основних фондів;

характеризувати використання основних фондів і на основі економіко-статистичного аналізу сприяти підвищенню ефективності їх застосування;

вдосконалювати систему показників ефективності використання основних фондів в умовах агропромислового комплексу;

вивчати кількість і ефективність капітальних вкладень в сільське господарство.

За роллю у процесі виробництва і способом перенесення вартості на створюваний продукт засоби виробництва поділяють на засоби праці і предмети праці.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes