Баланс виробничої потужності підриємства, Детальна інформація

Баланс виробничої потужності підриємства
Тип документу: Курсова
Сторінок: 13
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 59.1
Скачувань: 2585
Міністерство освіти України

Донецький Державний Технічний Університет

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра економіки підприємства

КУРСОВА РОБОТА

з курсу «Економіка підприємств»

на тему: ‘‘Баланс виробничої потужності підриємства’’

Студента________________ Байдаус П.В.

(підпис) (прізвище, ініціали)

спец. _ЄПР_курсу____I______групи_____ЄПР-98б_

Науковий керівник___________ доц., Крапівницька С.М.

(підпис) (вч. ступінь, посада, прізвище, ініціали)

Донецьк - 2000

Донецький Державний Технічний Університет

Кафедра економіки підприємства

Дисципліна «Економіка підприємства»

Спеціальність_Економіка підприємства_

Курс _I_ Група _ЕПР-98б_ Семестр_3_

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу студента

Байдауса Павла Володимировича

(прізвище, ім'я, по батькові)

Тема роботи _Баланс виробничої потужності підприємства_

Термін здачі студентом закінченої роботи _15.05.2000_

Вихідні дані до роботи ____________________________________

Зміст пояснювальної записки (перелік питань, що підлягають розробці)________________________________________________________

Дата видачі завдання__18.03.2000_

Студент_____________________

(підпис)

Керівник_____________________ __доц.,Крапівницька С. М.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes