Контрольна робота з дисципліни "Фінанси підприємств", Детальна інформація

Контрольна робота з дисципліни "Фінанси підприємств"
Тип документу: Контрольна
Сторінок: 8
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 29.8
Скачувань: 1616
З М І С Т

Стор.

Знос і амортизація основних фондів. Методи

розрахунку амортизаційних відрахувань на повне

відновлення основних виробничих фондів. 2

Напрямі податки і особливості їх впливу на фінансово-господарську діяльність господарюючих суб`єктів. 10

За даними конкретного підприємства визначення всіх обов`зкових відрахувань в цільові фонди. 28

Список літератури 30

ЗНОС І АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ НА ПОВНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ.

До основних фондів відносяться будівлі ,споруди, обладнання, обчислювальна техніка, прилади, транспртні засоби, інструменти та інші матеріальні цінності, що використовуються у виробничій діяльності, вартість яких вища 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та використання перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, вартість яких поступово зменшуєтья у зв`язку з фізичним або моральним зносом.

ЗНОС - це щорічне зниженння вартості основних фондів. Повна або часткова втрата споживчої вартості основних фондів.

ФІЗИЧНИЙ ЗНОС - це природня поступова втрата первісних спожівчих властивостей.

Фізичний знос можна визначити за формулоюде ФЗ - фізичний знос,

ФСС - фактичний строк служби основних фондів, років ;

НСС - нормативний строк служби, років

МОРАЛЬНИЙ ЗНОС -втрата споживчої вартості в результаті НТП , появи більш ефективних машин тощо.

Моральний знос можна визначити :

де МЗ - моральний знос,

ВВн - витрати виробництва нових основних фондів, грн;

ВВд - витрати виробництва діючих основних фондів, грн.

Для покроиття зноса підприємства нараховують амортизацію.

Амортизація - це процес поступового перенесення вартості основних фондів на вартість виготовленого за їхньою участю продукту.

Амортизацїї підлягають усі види ремонту, реконструкції, модернізації та інші види поліпшення основних засобів.

Основні засоби поділяються на три групи, кожна з яких має свою річну норму амортизації:

група 1 - будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої - річна норма амортизації 5 відсотків;

група 2 - автомобільний транспорт та вузли до нього; меблі, побутові, електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, включаючи електронно - обчислювальні машини, інформаційні системи, телефони, інше конторське (офісне) обладнання, утаткування та приладдя до них - річна норма амортизації 25%;

група 3 - будь - які інші основні засоби, не включені до груп 1,2 - річна норма амортизації 15%.

Суми амортизаційних відрахувань звітного періоду визначається шляхом застосування норм амортизації до балансової вартості груп основних фондів на початок звітного періоду.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes