Аналіз підприємства, Детальна інформація

Аналіз підприємства
Тип документу: Курсова
Сторінок: 18
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 97.9
Скачувань: 3098
РОЗДІЛ 1

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПІДПРИЄМСТВОМ Й ОРГАНІЗАЦІЄЮ

ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ

Відкрите акціонерне товариство „Криворізький залізорудний комбінат” є одним з провідних підприємств з видобутку залізної руди підземним способом на території України. Форма власності – колективна.

Товариство створене з метою забезпечення сировиною металургійної, хімічної та інших галузей народного господарства, потреб населення, соціальних і економічних інтересів акціонерів і трудового колективу, а також отримання прибутку за рахунок усіх видів виробничої, комерційної, торгівельної, фінансової, посередницької та інших видів діяльності.

Основні види діяльності підприємства:

підземний видобуток залізної руди;

виробництво вибухових речовин;

виробництво збірних бетонних та залізобетонних виробів;

виробництво інших будівельних виробів з бетону;

оброблення каменю;

виробництво металевих конструкцій;

виробництво машин для добувної промисловості;

ремонт електроустаткування;

розподілення електроенергії;

виробництво та розподілення тепла.

Підприємство ВАТ „КЗРК” належить до гірничо–видобувної галузі, це галузь матеріального виробництва, до цієї галузі належать виробництва, різні за організацією та технологією. Основну частку залізної руди в Україні дає Криворізький басейн (близько 90%). Це найбільший район видобутку залізної руди у світі, тому і найбільші комбінати, пов’язані із видобутком залізної руди знаходяться в Кривому Розі, серед них і ВАТ „КЗРК”.

Видобування залізної руди пов’язане із понесенням великих економічних витрат, крім цього видобування залізної руди породжує значні екологічні проблеми [32].

Формування собівартості продукції, що виробляється підприємствами гірничо-видобувної галузі, базується на Методичних рекомендаціях по формуванню собівартості продукції (робіт, послуг) в промисловості затверджених наказом Державного комітету промислової політики України від 02.02.2001 № 47 [23].

Головним джерелом відшкодування витрат підприємств гірничо–видобувної галузі виступає виручка від реалізації продукції, зокрема товарної залізної руди. Виручка від реалізації залежить від встановлених цін на продукцію. Як правило, підприємства гірничо–видобувної галузі встановлюють різні ціни на свою продукцію для вітчизняних покупців та іноземних, це пояснюється політикою підтримки вітчизняних товаровиробників. Планування та використання прибутку даних підприємств має тотожність з іншими галузями промисловості.

Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається Вищим органом відповідно до статуту, внутрішніх положень товариства та чинного законодавства України. За рахунок чистого прибутку підприємства, які перетворились на акціонерні, створюють фонд дивідендів та резервний фонд, можуть створюватись інші цільові фонди. Контроль за використанням коштів фондів здійснюють Ревізійна комісія та Спостережна рада.

Фінансову роботу на підприємстві організовує фінансовий відділ. Фінансовий відділ є самостійним структурним підрозділом апарату управління ВАТ „КЗРК” на правах відділу та в адміністративному відношенні підпорядковується безпосередньо заступнику генерального директора з економічних питань.

Організація фінансової діяльності комбінату направлена на забезпечення фінансовими ресурсами завдань плану, збереження та ефективного використання основних фондів і оборотних засобів, трудових та фінансових ресурсів підприємства, своєчасності платежів в державний бюджет, постачальникам та установами банків.

Структуру й штати відділу затверджує генеральний директор комбінату у відповідності з типовими структурами апарату управління й нормативами чисельності керівників, фахівців і службовців з урахуванням обсягу робіт. Структуру фінансового відділу наведено у додатку А. До складу фінансового відділу входять ведучий економіст, економіст І категорії, економіст ІІ категорії, економіст, які, в свою чергу, підпорядковуються начальникові відділу.

В своїй повсякденній роботі фінансовий відділ отримує та надає інформацію за призначенням. При цьому складаються взаємовідносини фінансового відділу з центральною бухгалтерією, планово – економічним відділом, відділом матеріально – технічного забезпечення, відділом зовнішньо–економічних зв’язків, технічним відділом, відділом збуту, юридичним відділом, відділом організації праці і заробітної плати та іншими підрозділами комбінату.

Розподіл фінансової роботи між працівниками фінансового відділу здійснюється відповідно до положення про фінансовий відділ та посадових інструкцій (дод. А1-А6).

Відповідальність службовців фінансового відділу встановлена за порушення законодавчих і нормативних актів, наказів та розпоряджень по підприємству, за невиконання або неналежне виконання посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

Таким чином, ВАТ „КЗРК” – це одне з провідних підприємств з видобутку залізної руди підземним способом на території України, відноситься до галузі матеріального виробництва. Оскільки дане підприємство є акціонерним товариством, то порядок розподілу чистого прибутку визначається Вищим органом. Фінансову роботу на підприємстві організовує фінансовий відділ, який є самостійним структурним підрозділом. Структуру й штати відділу затверджує генеральний директор. Розподіл роботи між працівниками фінансового відділу здійснюється відповідно до посадових інструкцій.

Після ознайомлення з підприємством та організацією фінансової роботи доцільно перейти до розгляду взаємозв’язків досліджуваного підприємства з іншими суб’єктами господарювання.

РОЗДІЛ 2

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes